VIS #9 – TEMA: OM MINNE OG OFFENTLIG ROM

Nummer 9 av VIS publicerades 14 mars 2023. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”Om minne och det offentliga rummet”. Redaktörer: Serge von Arx och Eliot Moleba. Release och presentation av numret ägde rum på Den Norske Filmskolen i Oslo i samband med Artistic Research Forum 2023.

Denne utgaven av VIS ser på offentlige rom som arkivet over menneskelig fellesskap. Manifestasjoner, spor og arr av alle typer og uttrykksformer danner den stadig voksende, stadig forandrende morfologien av makt og motstand i våre fysiske omgivelser. Handlinger, som iverksettelser, intervensjoner eller manifestasjoner, i det offentlige rom flytter seg, fryser eller veksler mellom demokratiske og autokratiske politiske strukturer, i relasjon til vitenskapelige, tekniske og økonomiske utviklinger og fastlåste situasjoner. Vi er ofte vitne til at det er de kulturelle og kunstneriske trådene som vever sammen og skiller mellom disse bestanddelene av offentlige rom. For den store majoriteten av oss er dette uunngåelig et primærstaduim for den daglige utfoldelsen av livene våre hvor vi har liten eller ingen innflytelse over dets materialiserte fremtoning. Aktivisering, utøving og inngripen av og i slike rom bygger, omformer og demonterer kontinuerlig offentlige roms forskjellige identitetslag. Disse flyktige handlingene er imidlertid i et konstant samspill med den fysiske strukturen, sporavtrykk og med hindrende og katalyserende modifikasjoner.

9. utgave av VIS presenterer slike aktiviseringer av bemyndigelse og motstand på personlige så vel som kollektive nivåer i lys av minnene de refererer til, gjenskaper eller utløser. Det er den andre samredigerte utgaven av de tidligere redaktørene Serge von Arx og Eliot Moleba. Temaet oppsto fra en felles interesse i synergier mellom våre kunstneriske praksiser.

Vi ønsket at utgaven skulle gi rom til arbeid hvis kunstneriske intervensjoner eller inntrengen i offentlige rom trigger bevegelse, en respons, eller en handling som en felles form for å minnes. For oss holdt det ikke å kun arbeide i/med offentlig rom, vi var spesifikt interessert i kreative prosesser og utfall som forsøkte å fremkalle en distinkt bevegelse eller reaksjon fra folk, bevisst eller ubevisst, og dermed initiere en debatt som oppstår abstrakt i form av en handling, heller enn verbalt.

9. utgave av VIS manifesterer og former en kritisk dialog fra mangfoldige kunstneriske og tematiske innfallsvinkler gjennom disse syv eksposisjonene fra forskere og kunstnere hvis arbeid engasjerer og stiller spørsmålstegn ved offentlig kunsts rolle i kroppsliggjøringen av befolkningens hukommelse. Disse bidragene strir med varierte øyeblikk og kontekster fra individuelle og kollektive minner og historier – nye og gamle, skjulte eller åpenlyse – og undersøker, identifiserer, avslører og omfavner hvordan de fortsetter å forme våre erfaringer, vår forståelse og engasjement med (og inne i) offentlig rom.

Serge von Arx and Eliot Moleba, redaktører av VIS #9.

Läs mer om releasen i samband med publiceringen: Release VIS #9

Foto från expositionen “Scented Rooms” av Shauheen Daneshfar

Bild
Svartvit bild på en övergiven teatersalong

Bengt Bok

De anonyma – Ett dokumentärt minnes- och transformeringsprojekt

De anonyma är ett forskningsprojekt om minne och transformering uppdelat i tre delar: en bok, ett ljudverk och en film. De senaste tjugo åren har Bengt Bok flera gånger återkommit till ett före detta koncentrationsläger norr om Berlin. Lägret ligger omgärdat av en by, ett samhälle.

Läs mer
Bild
Fotografi av hus

Kai Ziegner

En historia av våld

Genom experimentellt skrivande och konceptuellt fotografi använder jag i min forskning personliga erfarenheter för att undersöka konsekvenserna av de samhälleliga omvandlingsprocesserna i DDR, Tyska demokratiska republiken.

Läs mer
Bild
A gun

Rai, Savyasachi Anju Prabir

Altodi Poltodi (den ena och andra stranden)

Altodi Poltodi bearbetar olika aspekter av genomtränglighet och bevarande och framkallar en bild av skuggliknande beskyddare. Hur interagerar dessa gestalter med landskapet? Vad är det de beskyddar? Var drar de gränserna?

Läs mer
Bild
Svartvit skuggbild

Shauheen Daneshfar

Doftande rum

Expositionen Doftande rum är en poetisk och politisk motståndshandling. Här blandas tankar om censurerade arkiv med existentiella reflektioner kring fotografi, film och dans.

Läs mer
Bild
Svartvit bild från en teater

Hedvig Jalhed, Mattias Rylander

Ouppklarade affärer

Hur kan mikrosociala ritualer med anknytning till en specifik plats användas som interaktionsmallar för konstnärliga syften? Och hur kan vi förvränga sådana ritualer konstnärligt för att skapa minnesvärda händelser?

Läs mer
Bild
En flaska med text

Nina Tsy, Nataliia Korotkova (IIAKO)

[Re] Mapping of Being – Landskap/Grottelandskap/Menneskelandskap

Denne utstillingen åpner opp minne-rommet til et landskap som bærer på en samlet kunnskap om hendelsene under andre verdenskrig på Sørøya, Nord-Norge. Inne i landskapets tomrom skjuler øya steder som en gang ble tilfluktssteder for halvparten av stedets innbyggere.

Läs mer
Bild
En kartbild