Nina Tsy, Nataliia Korotkova (IIAKO)

[Re] Mapping of Being – Landskap/Grottelandskap/Menneskelandskap

Denne utstillingen åpner opp minne-rommet til et landskap som bærer på en samlet kunnskap om hendelsene under andre verdenskrig på Sørøya, Nord-Norge. Inne i landskapets tomrom skjuler øya steder som en gang ble tilfluktssteder for halvparten av stedets innbyggere. Kunstnere i dette forskningsprosjektet spør seg selv hva kollektiv hukommelse er og hvordan landskapet åpner opp for et alternativt offentlig rom i sitt eget dyp. Hvordan skjuler og bevarer grottene på Sørøya omhyggelig minnet om hendelsene fra andre verdenskrig, og hvordan forsvinner disse hendelsene inn i skyggen av Norges innbyggernes sosiale minne? Denne utstillingen viser et kapittel av vårt pågående forskningsprosjekt Dunke-Dunk, hvor landskapet glir over i hulene og hulene blir en del av mennesket. Gjennom kunstnernes lange ekskursjoner til regionen, deres kroppslige fordypning i huler og en endeløs evagasjonssøking for det som bevarer minnet om berøringen fra andre verdenskrig gjennom [igjen]lesing av arkiver, samtidig som man samler inn historier fra innbyggere og terrenget fra et arkitektonisk og kunstnerisk perspektiv.

Biografi

Nina Tsy er tverrfaglig forsker, interiørarkitekt og kunsthåndverker som jobber side om side med nordnorsk natur og stedsspesifikke og kulturelle aspekter. Hennes virke som interiørarkitekt og kunsthåndverker tillater å gå i dialog mellom det sensoriske mennesket, design og kunst i ulike målestokk og skala. Hun arbeider med å forstå møtene, skape spenninger og bygge relasjoner til ulike fagfelt som krysser kunstfeltet. Praksisen er basert på observasjon av naturfenomener som kan manifesteres i materialer og romlige konstruksjoner. Hennes arbeider er tverrfaglige og inviterer til samspill mellom ulike disipliner, hvor det er en subtil kontakt mellom rom og håndverk som går utover materialet og kroppen. For tiden jobber hun i Haldde Arkitekter i Nord-Norge, Alta. I 2019 tok hun en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og samme år ble hun tildelt Designers Saturday Oslos talentpris. Med prosjekt som ser på kroppsrelatert minneplass i forbindelse med døden  "Over The Deadline 2019".

Nataliia Korotkova (IIAKO) er en tverrfaglig kunstner og forsker med base i Oslo og Tokyo. En av de viktigste aspektene ved hennes kunstneriske praksis er en utforskning av miljøet. Nataliia vender seg til stedets etnografi gjennom lokalitetens arkaisme, tekst og generasjoners minne. Fordypning i folklore og bevegelsesantropologi lar henne tenke nytt om kunstneriske performative metoder i sammenheng med det kollektive minnet om et rom. Hun manifesterer forskningsprosjektene sine gjennom eksperimentelle para-arkiver, audiovisuelle fortellinger, lyd og performance, akkompagnert av kunstneriske bøker, grafikk og ulike former for essays. Hun ble uteksaminert fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2019, Design. I 2022 mottok Nataliia et japansk statlig stipend for (Un)mute performance: Developing an artistic methodology for ontological instruments based on the history of sound art in Japan. I 2023 mottok hun Hirayama Ikuo Culture and Arts Award 平山郁夫文化芸術賞. Nå gjennomfører hun forskningsprosjektet [Matter]iality of Memory – Tracing Invisible Roots i Hokkaido, Japan.