Hedvig Jalhed, Mattias Rylander

Ouppklarade affärer

Hur kan mikrosociala ritualer med anknytning till en specifik plats användas som interaktionsmallar för konstnärliga syften? Och hur kan vi förvränga sådana ritualer konstnärligt för att skapa minnesvärda händelser? Som konstnärer betraktar vi förvrängning som en process, genom vilken saker och situationer blir mer distinkta och får en tydligare prägel, samtidigt som information och uttolkning förblandas och berikas. Genom exempel framsprungna ur operaproduktionen Chronos minnesbank (2019–2022), som sattes upp i tomma butikslokaler med interagerande besökare, har vi erinrat oss och lyft frågor om ritualitet med förvrängda proportioner. På grund av covid-19-pandemin avbröts produktionen för att senare återupptas, vilket påverkade arbetet. Den här expositionen tar upp aspekter som berör både vår konstnärliga praktik rent generellt, och specifikt den aktuella operans tendens att omfatta förvrängda ritualer. Notater, bilder, ljud/video är ordnade i form av en introduktion, samt ytterligare tre tematiska delar för att ge en tydlig överblick av vår arbetsprocess.

Biografi

Hedvig Jalhed är lektor i kammarmusik och kammaropera vid Mälardalens universitet, samt t.f. föreståndare vid Inter Arts Center, Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Hon är professionellt utbildad operasångare med en masterexamen i musik och en doktorsexamen i scenisk gestaltning. Hennes konstnärliga forskning kretsar kring utvecklingen av operapraktik i samtida och konceptuella verk, med ett särskilt fokus på speldesign i opera och frågor som rör immersion och interaktion. Vid sidan av sin akademiska karriär har hon grundat nyoperakompaniet Operation Opera och är också konstnärlig ledare för Halland Opera & Vocal Festival på uppdrag av Region Halland.

Mattias Rylander är lektor i informatik med inriktning gestaltande design vid Högskolan i Kristianstad. Han har en masterexamen i Fri konst. Han är konstnär, grafisk designer och scenograf, och hans arbete inkluderar video, illustrationer, litterär produktion, samt scenografiska miljöer. Under det senaste tio åren har Mattias skapat scenografi för ett antal experimentella kammaroperaproduktioner på konventionella scener, i black box, samt i urban-exploring-miljöer och på funna platser.