Kai Ziegner

En historia av våld

Genom experimentellt skrivande och konceptuellt fotografi använder jag i min forskning personliga erfarenheter för att undersöka konsekvenserna av de samhälleliga omvandlingsprocesserna i DDR, Tyska demokratiska republiken. Fokus ligger på det sena 1990-talets och det tidiga 1990-talets samhällsomvandlingar i Östtyskland som på tyska kallas ”die Wendezeit”. I min forskning vill jag synliggöra orsaker till de många våldsutbrott som skedde parallellt med denna radikala samhällsomvandling. Målet är att bidra med ett kritiskt vittnesmål om den tystnad som kringgärdar dessa våldsamma sidoeffekter av samhällsomvandlingen. Med utgångspunkt i min egen historia visar forskningen hur tre generationer av medborgare påverkades, både som grupper och individer, av auktoritära regimer och samhällsstrukturer. I forskningens experimentella berättande behandlas utbrott av meningslöst våld som sidoeffekter av en omstörtande transformation och som ambivalenta situationer där de olika aktörerna uppfattar sig själva som både förövare och offer. Då personliga minnen och historiska dokument fungerade som utgångspunkt i min konstnärliga forskning, har huvudutmaningarna varit att urskilja generaliserbara aspekter av personliga erfarenheter och att experimentera med olika textformer och fotografiska format för att hitta ett adekvat sätt att presentera forskningens material på. Utkomsten av min forskning är en experimentell bok som åskådliggör ämnets komplexitet, och dess multi-dimensionella och polyfona karaktär. Det är ett arbete som ger läsarna möjlighet att ta del av materialet på de sätt de själva önskar, och att använda det i sina egna praktiker.

Biografi

Den tyske konstnären Kai Ziegner upplevde den dramatiska politiska vändningen i DDR som 14-åring. I sin hemstad Plauen deltog han den 7:e oktober 1989 i den första stora demonstrationen någonsin i DDR som riktade sig direkt mot regimen. Han har studerat tyska, litteratur, samhällsvetenskap, journalistik, fotografi och konst i Leipzig, Berlin och Zürich. Han doktorerade i konstnärlig forskning i ett doktorandprogram vid University of the Arts i Zürich (ZHdK) och vid University of Art and Design i Linz (UfG). Ziegner är verksam som konstnär, författare, forskare, och föreläsare i konstnärlig forskning. Han är bosatt i Berlin tillsammans med sin familj. Han är intresserad av experimentell, nutidshistorisk forskning, med fokus på olika sociala aktörers erfarenheter. Han utforskar hur individuella och kollektiva minnen kan gestaltas konstnärligt; hur det icke-representerbara kan göras synligt och hur det osägbara kan bli sägbart.