Rossana P. Mercado Rojas

Poner el cuerpo – att offentliggöra utrymmen

I en här expositionen utvidgar jag begrepp och praktiker som förekommer inom kollektiva, kroppsliga interventioner: dans, performance, happenings, et cetera. Ambitionen med denna metod är att stärka den kropsliga kunskapen, att uppmana till delaktighet i reparativa utbyten, och att inbjuda till att ta plats och störa normerna i det politiserade offentliga rummet. Härigenom artikuleras alternativa sätt att utbyta och utveckla kunskap på, bortom de hegemoniska, eurocentriska utbildningsformerna. Parallellt reflekterar jag över min egen praktik och de antipatriarkala och dekoloniala utgångspunkterna hos de kollektiv jag tillhör. Vi* arbetar med strategier och metoder som inspirerats av feministiska rörelser i det globala syd. En sådan metod är omsorgen om andra, som en praktik som utmanar den patriarkala, kapitalistiska normen för hur vi ska leva – en norm som separerar, individualiserar, prioriterar, och som främjar konkurrens och exploatering. Vi vill istället uppmuntra till utbyte, samarbete, och ömsesidigt beroende. Jag reflekterar över hur våra sammankomster kopplar an till minnena av firande i våra territorier och hur de kan göra våra sår motståndskraftiga. Det kommer att vara kropparnas känslor och motstånd som iscensätter våra ritualer i Abya Yala.** Det kommer att vara själva huden, och kropparnas flöden och rörelser, som ger form åt våra såväl poetiska som känslomässiga möten.
___
*Vi: Här åsyftar jag kollektivitet i en vid mening: Vi som de kollektiv jag är del av, vi som kvinnor (cis, trans, icke-binära), vi som immigranter, vi som svarta, ursprungsbefolkning, rasifierade, et cetera.
**Abya Yala: Ett självartikulerat namn för de territorier i det globala syd som påtvingats namnet ”Amerika” av koloniseringsprocessen.

Biografi

Rossana Mercado-Rojas (Peru, 1982) är en Stockholmsbaserad konstnär och kulturarbetare. I sina arbeten utforskar hon dekoloniala feministiska praktiker, det offentliga rummet, kollektivt arbete, rasifierad kvinnlighet, och immigration. Hennes mångdisciplinära praktik inkluderar audiovisuella installationer, text, performance, och livemålning. Mercado-Rojas har publicerat texter i "Public Memory, Public Art" (Statens konstråd, 2022), Kultwatch och Feministiskt Perspektiv. Hon har deltagit i Konsthall C:s residensprogram för skrivande (2021), och är en av grundarna av La Dekoloniala! (Sverige) – en pedagogisk, konstnärlig, och kulturell förening med målet att lyfta fram dekolonial kunskap från det globala syd. Hon är också en av initiativtagarna till det feministiska gatukonstkollektivet Hysterix (Peru) som arbetar med multidisciplinära interventioner i offentliga miljöer. Mercado-Rojas har en kandidatexamen i måleri, en masterexamen i kritiskt skrivande och curatorisk praktik från Konstfack i Stockholm, och en postmasterexamen i ljudkonst och samarbetspraktiker från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är också oberoende curator, lokal aktivist, och mamma till en trettonåring.