VIS #10 – TEMA: Sirkulerende praksis

Nummer 10 av VIS med temaet Sirkulerende praksis ble publisert den 20 oktober 2023. Utgivelsen inneholder seks eksposisjoner og en filmet samtale, som på hvert sitt vis diskuterer og utfordrer det sirkulære som praksis og metode, som samarbeidsmodell, som tematikk og som symbol. Redaktørene for utgivelsen er Cecilia Roos og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen.

I utgave nummer 10 av VIS, Sirkulerende Praksis, setter vi fokus på samarbeidende kunstneriske konstellasjoner som undersøker temporalitet og dramaturgi ved utveksling av praksis og metode.

Samarbeid innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid leder ofte til uventede og prosessorienterte funn. Hvordan kan vi definere og situere et kollektivt forskningsarbeid? Hvilke aktører kan operere som medskapende i kunstnerisk utviklingsarbeid og hvordan kan vi diskutere forfatterskap/opphavsrett i en samskapende helhet? I hvilket samspill står materie, retning og tid? 

I det redaksjonelle arbeidet har vi vært interessert i å se på hvordan kunstnerisk prosess reflekteres i eksposisjonene. Å dokumentere en kunstnerisk prosess kan være sensitivt og mangefasettert. I forbindelse med tidsbasert kunst åpner det seg interessante diskusjoner vedrørende dokumentasjonens varige natur og hvordan den relaterer til prosjektenes temporære og prosessuelle materialitet. Tematisering av dette temaet gjør seg gjeldende i flere av bidragene i denne utgaven av VIS.

Denne utgaven av VIS presenterer seks eksposisjoner og en filmet samtale, som på hvert sitt vis diskuterer og utfordrer det sirkulære som praksis og metode, som samarbeidsmodell, som tematikk og som symbol.

Fernanda Branco
evocations – mot en dokumentationens poetik (evocations – towards a poetics of documentation) undersøker ikke-konvensjonell dokumentasjon av performance og kunstnerisk praksis. Den kunstneriske dokumentasjonen forholder seg til relaterende kunstverk i forskyvning i både tid og sted. Leseren av den kunstneriske dokumentasjonen er invitert til snarere å forestille seg, fremfor å se hva som har hendt.

Søren Kjaergaard og Torben Snekkestad
Gennem lydlige territorier (TRAVERSING SONIC TERRITORIES) utfordrer ideen om et «personlig sound» spesifikt knyttet til akustisk improvisert musikk. Prosjektet utforsker hvordan man i et samarbeid kan dele disse personlige lydene ved bruk av moderne sampling teknologi, og videre hvordan dette kan utvide improvisasjonens og forestillingsevnens horisonter. Forfatterskap, originalitet og sonisk identitet diffrakteres og b(l)ender praksisen mot et elektroakustisk felt, der digital kode bidrar til og forstyrrer den akustiske logikken og instrumentenes arkitektur.

Per Roar, Luisa Greenfield, Myna Trustram og Camilla Graff Junior
På sporet av praksiser – samvirke av spørsmål og arkiver som sirkuleres (Tracing Practices – questioning and circulating archives) er en undersøkende forskningsprosess rundt arkivets performative potensial, både offentlig og personlig, formet av forskernes ulike kunstneriske medier/praksis innen film, performanskunst, koreografi og essay. Eksposisjonen er ikke artikulert som dokumentasjon, men snarere som en ny sammenstilling av tekst, bevegelse og media, satt sammen i sirkulær samarbeidsprosess.

Kent G R Olofsson og Jörgen Dahlqvist
Död åt välfärdsstaten: En exposition kring politisk diskurs och konstnärligt samarbete (Death to the Welfare State: An Essay on Political Discourse and Artistic Collaboration) undersøker hvordan relasjonen mellom diskurs og historiefortelling kan informere tekst og musikk, og hvordan dette kan åpne opp for en dramaturgisk struktur som inkluderer de ulike performative elementene og kunstneriske uttrykkene som er tilgjengelig. Samarbeidet mellom kunstnerne beskrives som en sirkulerende praksis med dialog uten bestemt utfall, noe som muliggjør en distribuert beslutningstaking, og som også medfører at kunstnere utøver sitt arbeid på andre måter enn de normalt sett gjør i sin praksis.

Carlota Mir
Asylens kosmologier – Lumbung-samarbete mellan Trampoline House och Project Art Works (Cosmologies of Asylum – A Lumbung Collaboration between Trampoline House and Project Art Work). Eksposisjonen springer ut fra Massaging the Asylum System, et ettårig samarbeidsprosjekt mellom rettighetssenteret for flyktninger Trampoline House (DK) og nevrodiverse- kollektivet Project Art Works (UK) i kontekst av documenta fifteen. Prosjektet utforsker hvordan migrant- og nevrodiverse samfunn påvirkes av sosiale systemer for omsorg og kontroll, med mål om å bidra til å gjøre asylordningen mykere og mer human. Prosjektet fører sammen visjon og kunstneriske verktøy fra begge organisasjoner og tar form som en temporær koalisjon av dissidente kropper.

Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya og Lena Séraphin
Textorium: Kollaborativt skrivande-läsande i/med det offentliga rummet (‘TEXTORIUM: Collaborative Writing-Reading with/in Public Space) er et språkbasert kunstnerisk utviklingsarbeid som utforsker samvirkende partitur-baserte tilnærminger til live-situert skriving og lesepraksis, for å sette fokus på eksperimentelle aspekter ved situert kroppsliggjøring med/i offentlig rom. Undersøkelsene springer ut ifra kroppslig og sensorisk tilnærming til språk, hvor det å skrive og lese er unnfanget som samhandling fremfor individuell bestrebelse.

Chrysa Parkinson, Frank Bock og Andrew Hardwidge
Studiosamtal (Studio Conversations) er et forskningsprosjekt som fokuserer på måter å komme i dialog med samtidsdansere om praksis, arbeid og vitenskap som utfolder seg i deres dans. Prosjektet er sentrert rundt utvikling av en tenke- lage- og samtale- metode med navn Studio Conversations som søker å løfte frem måter å aktivere samtale rundt spesifisitet av materiale og eksperimentelle kunstneriske prosesser i dansekunnskap, situert i spenning mellom rolle, identitet, soma, psyke, sted og minne.

Cecilia Roos og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Redaktører VIS #10

VIS Redaksjonskomité: Anna Lindal, Behzad Khosravi Noori, Cecilia Roos, Eliot Moleba, Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Magnus Bärtås, Serge von Arx.

Bild
cirkel

Fernanda Branco

evocations – mot en dokumentationens poetik

Varje konstnärlig dokumentation är ett möte med ett konstverk i förskjutning, både i tid och rum. Ändå går själva kärnan i att vara närvarande i ögonblicket när ett livekonstverk utvecklas oundvikligen förlorad i dokumentationsprocessen.

Läs mer
Bild
Painting

Søren Kjærgaard, Torben Snekkestad

Gennem lydlige territorier

Hvad sker der, når musikere, der improviserer på akustiske instrumenter, sampler og udveksler deres lydbiblioteker? Hvordan kan en sådan overskridelse af soniske territorier bidrage til en udvidet forståelse af ens egen soniske identitet?

Läs mer
Bild
Halvcirkel

Chrysa Parkinson, Frank Bock, Andrew Hardwidge

En konversation om Studio Conversations

Filmad konversation mellan Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, medredaktör för nummer 10, och Andrew Hardwidge, Chrysa Parkinson och Frank Bock, författare till Studio Conversations.

Läs mer
Bild
Fyra personer som samtalar