Fernanda Branco

evocations – mot en dokumentationens poetik

Varje konstnärlig dokumentation är ett möte med ett konstverk i förskjutning, både i tid och rum. Ändå går själva kärnan i att vara närvarande i ögonblicket när ett livekonstverk utvecklas oundvikligen förlorad i dokumentationsprocessen. Evocations – mot en dokumentationens poetik utforskar en icke-konventionell dokumentation för att väcka fantasi, inspirerad av det fragmentariska, koncisa och frånvarande som finns i poesi. Expositionen går igenom tidiga diskussioner som relaterar dokumentation till bevis. Den undersöker samtida konstnärer som utmanar konventionella sätt att dokumentera och som närmar sig dokumentationen som en slags överbryggning. Fernanda Brancos konstnärliga forskning: environment embodiment – towards poetic narratives insisterar på förlusten och tomrummet i dokumentation och utforskar den cirkulerande generativa process som viss icke-konventionell dokumentation kan ha. I de två projekten I remember och Traces uppmanas den som tittar på dokumentationen att föreställa sig – snarare än att se – vad som hände.

Biografi

Fernanda Branco är en brasiliansk artist, trädgårdsmästare och poet baserad i Norge. Hon är verksam inom performanceområdet där hon korsar gränser mellan teater, dans, film och installation – samtidigt som hon kombinerar teori, fakta, fiktion och poesi. Branco har en masterexamen i performancekonst från Akademi for scenekunst – Høgskolen i Østfold och är för närvarande doktorand i konstnärlig forskning vid Kunsthøgskolen i Oslo. I hennes forskningsprojekt utforskar hon begreppet agens i mötet mellan kropp och omgivning, och hämtar inspiration från kusliga, poetiska och kroppsliga perspektiv samt relationer till ekologiska kriser.