Carlota Mir

Asylens kosmologier – Lumbung-samarbete mellan Trampoline House och Project Art Works

Expositionen skördar från projektet “Massaging The Asylum System,” ett ettårigt samarbete mellan flyktingrättcentret Trampoline House (Danmark) och det neurodiversa kollektivet Project Art Works (Storbritianien), lett av medkurator Carlota Mir. Utifrån en lumbung-praktik syftar ”skörd” på konstnärliga dokumentationer av diskussioner och möten. Tillsammans utforskade vi hur flykting- och neurodivergenta grupper påverkas av sociala system för omsorg och kontroll. Vi sökte olika sätt att "massera" asylsystemet – ja, massera, som en riktig massage – så att det skulle kunna bli mjukare och mer humant. Genom att förena visionen med konstnärliga verktyg från båda organisationerna blev vårt arbete en tillfällig koalition av dissidenta kroppar. Kartan, som är organiserad i en serie koncentriska cirklar och öar, återbesöker projektets ekosystem och dess spår: informella möten, offentliga samtal, konstinstallationer och två workshopserier i Köpenhamn och Kassel. Den återspeglar en mängd röster från konstnärer, kollektivmedlemmar, facilitatorer, aktivister, allmänheten och lumbung-gemenskapen. Samarbetet mellan Trampoline House och Project Art Works initierades av Carlota Mir och Sara Alberani inom ramen för documenta fifteen och finansierades med gemensamma resurser från lumbung Collective Pot.

Med stöd från den danska konststiftelsen och det italienska rådet. Design av exposition: Laura Migueláñez och Orestis Nikolaidis. Tack till lumbung inter-lokal, Trampoline House och Project Art Works-gemenskaperna för deras generositet och delade kunskap, som har gjort denna skörd möjlig.

Biografi

Carlota Mir (1991) är en forskare, kurator, översättare och pedagog som för närvarande är baserad i Madrid. Hon tog examen i konsthistoria och franska vid University of Sussex 2013 och har under det senaste decenniet bott och arbetat i olika delar av Europa och Skandinavien. Hennes forskning och kuratoriella arbete kretsar kring en utvidgad uppfattning om kritisk omsorg som kommer från olika intersektionella socialt engagerade perspektiv. Mir kombinerar för närvarande en doktorandtjänst vid Academy of Fine Arts i Wien med sin egna kuratoriella praktik. Hon leder projektet “Cosmologías Vulnerables” (i samarbete med Hablarenarte, Project Art Works och Museo Reina Sofía) som undersöker korsningarna mellan konstnärlig praktik, funktionsnedsättning, neurodivergens och institutionalitet. Hon var även medlem i det konstnärliga teamet på danska flyktingrättscentret Trampoline House, en lumbung-medlem på documenta fifteen. Mir är medredaktör för den kommande publikationen “Propositions on Translocal Solidarity” (Archive Books, 2023). Hennes arbete har bland annat publicerats av Routledge och Sternberg Press.