Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Lena Séraphin, Vidha Saumya

Textorium: Kollaborativt skrivande-läsande i/med det offentliga rummet

Textorium: Kollaborativt skrivande-läsande i/med det offentliga rummet är ett språkbaserat konstnärligt forskningsprojekt som prövas live i stadsrummet. Projektet utforskar skrivande-läsande genom kollaborativa, score-baserade och platsspecifika praktiker, och tillser det infraordinära med erfarenhetsmässiga aspekter av situerat förkroppsligande i/med det offentliga rummet. Mellan den 30 maj och 4 juni 2022 möttes fem konstnärer/författare (Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya och Lena Séraphin) i Vasa, Finland, för att delta i en process som utvecklar observerande, kollektivt och score-baserat skrivande-läsande i/med det offentliga rummet. Med sin konceptuella förankring i Georges Perecs korta bok "Försök att utmatta en plats i Paris" (1975/2010), framför denna studie en metod som sätter kroppsliga, sensoriska och fysiska aspekter av språket i fokus, där skrivande och läsande ses som en kollektiv verksamhet snarare än en solitär strävan. Genom att arbeta med och genom olika språkbaserade praktiker – inklusive performativa, poetiska samt fenomenologiska – utforskas potentialen för rum/sligheter att uppstå (eller kanske till och med temporaliteter, subjektiviteter och kollektiv) genom sammanvävningar av gemensamma praktiker i skrivande-läsande, samtidigt som skriv- och läscykler sammanförs med återkommande rörelser, drivkrafter och flöden i stadsrummet. Genom att utveckla och testa olika förkroppsligade, fysiska, sensoriska och kollektiva metoder förespråkar denna studie språkbaserad konstnärlig forskning och dess transformativa förmåga att producera nya "uppmärksamhetsekologier" (Yves Citton, 2017). I detta kollektiva forskningsprojekt utforskas den kritiska potentialen hos ”lingvistiska kroppar” (Di Paolo, Cuffari och De Jaegher, 2018) som platser för både motstånd och bekräftelse.

Biografi

Expositionen är ett samarbete mellan Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya, and Lena Séraphin.

Emma Cocker är en brittisk författare och konstnär samt biträdande professor i konst vid Nottingham Trent University. Hennes praktik utforskar gränsen mellan skrivande och konst, inklusive experimentella, performativa och kollaborativa tillvägagångssätt för språkbaserad konstnärlig forskning.

Andrea Coyotzi Borja är en konstnär baserad i Helsingfors. Hennes konstnärliga praktik fokuserar på en tematik om vardagsliv, dagliga händelser, möten, gester och hur dessa genljuder i en personlig historieskildring. Detta har utvecklats till hennes nuvarande forskning om det infraordinära som en del av hennes doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Hennes konstverk har ställts ut i olika länder såsom Mexiko, USA, Italien, Ungern, Polen, Spanien, Bulgarien och Finland.

Cordula Daus är en författare och konstnär som arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar fältforskning, litterär fiktion och performance. Hon har för nuvarande ett stipendium (Austrian Science Fund/FWF) för sin konstnärliga forskning Outer Woman vid University of Applied Arts Vienna.

Vidha Saumya är en Helsingforsbaserad konstnär och poet, samt medgrundare och redaktör för den nätbaserade konsttidskriften NO NIIN. Hon har studerat konst och konstteori i Mumbai, Bengaluru, Lahore och Helsingfors och har ställt ut i Indien och Nordeuropa.

Lena Séraphin är en Helsingforsbaserad bildkonstnär. Hennes praktik är baserad på sensitiv text/skrivande, och hennes postdoktorala forskningsprojekt vid Åbo Akademi i Finland 2020-2023, Sharing Text, efterforskade hur text kan publiceras platsspecifikt och skrivas kollektivt i det offentliga rummet.

Cocker, Daus och Séraphin är medgrundare av Society for Artistic Research Special Interest Group for Language-based Artistic Research.