VIS #8 – TEMA: OM REGLER OG ALTERNATIVER

VIS nummer 8 publicerades 18 november 2022. Redaktörer är Serge von Arx och Eliot Moleba. Release och presentation av numret ägde rum under Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning i Luleå.

Dette er første samredigerte utgave av VIS, et forsøk som ikke bare skiller seg fra vår etablerte norm, men som potensielt også introduserer en alternativ måte å organisere vår redaksjonelle prosess, som på sitt eget vis fungerer innenfor nettopp dette temaets økologi. De to redaktørene, Serge von Arx (som har vært medlem av redaksjonen siden dets oppstart) og Eliot Moleba (som nylig trådte inn som redaksjonsmedlem) møttes for første gang da vi initierte den samredaksjonelle prosessen, som en dialogisk form for tenkning og spørsmålsstilling. Vi ønsket å lage en utgave som gav rom til kunstnerisk forskningsarbeid posisjonert i dualiteten mellom det kjente og ukjente, det gamle og nye, det etablerte og det omveltende, med det formål å understreke tvetydigheten, det uskarpe og det liminale som i større og større grad identifiserer fremvoksende kunstkontekster bortenfor det kommodifiserte og skarpt avgrensede, kunst som oppstår og lever i utkanten.

Å sette spørsmålstegn ved og å oppløse avstanden mellom regler og alternativer gjennom sammensmelting, utslettelse og undergravelse av nettopp denne dikotomien, satte rammene for utlysningen til denne utgaven av VIS. Det åpnet opp for bidrag bortenfor distinkte kunstneriske grenser og gav rom til kunstneriske forskningsundersøkelser som opererer og eksisterer på terskler og i det prekære. Fokuset for utgaven er å bli bevisst perifere felt, blindsoner og områdene som forsvinner i det vi retter blikket mot dem.

Dualiteten som ligger til grunn for temaet vårt er som en strikk – med regler på den ene siden, og alternativer på den andre. Så lenge ingen del av strikken blir strukket, skjer det ingenting interessant. Men når den strekkes, i en hvilken som helst retning, introduseres spenning – en fruktbar grunn der noe interessant kan oppstå. Spenningen fra rykket blir til eller materialiserer det liminale rommet – og vi ønsket å utforske hvordan denne spenningen manifesteres eller formes i kunstneriske forskningsprosjekter, for å se hvordan kunstnere og forskere arbeider med, eller rettere sagt, gjør seg nytte av den.

8 utgave av VIS tilbyr syv eksposisjoner fra forskjellige steder som bringer en variasjon av liminale tilstander inn i en kritisk dialog, som et kart over spenningsfelter.

Serge von Arx and Eliot Moleba, Editors of VIS #8

Bild, “aardvark”, lånad från Dave Ball’s exposition “A to Z: Visualising Every Word in the Dictionary in Alphabetical Order” VIS #8.

Bild
Issue image

NGUYỄN THANH THỦY

VIETNAMESISKA DIASPORISKA RÖSTER

Expositionen Vietnamesiska diasporiska röster: en utforskning av nhạc vàng (yellow music) i ett liminalt utrymme syftar till att identifiera konstnärliga strategier och utmaningar i interkulturella experiment med en vietnamesisk populärmusikgenre känd som nhạc vàng (yellow musi

Läs mer
Bild
Exposition image

ANDREAS BERCHTOLD

I CIRKLAR SOM LEDER VIDARE

Forskningen I cirklar som leder vidare – folkdans, en koreografisk skärningspunkt utgår från en studie som grundar sig på relationen mellan ens egen kroppsliga kulturella konstitution och någons begripelse av praktiken.

Läs mer
Bild
Exposition image

KARIN EMILIA HELLQVIST

CIRCULAR BOWING, CYCLICAL WORK

Expositionen Circular Bowing – Cyclical Work belyser samarbetet mellan kompositör Henrik Strindberg och mig, violinist Karin Hellqvist då vi tillsammans skapar verket Cirkulära Stråk för violin och elektronik.

Läs mer
Bild
Exposition image

THALIA HOFFMAN

TILLBAKA TILL NUTIDEN

Expositionen diskuterar teman, filmstruktur och redigeringsprocess i kortfilmen A Day Becomes (2018). Filmen är en del av Guava, en plattform för konstnärlig aktivism som främjar idén om fri rörlighet och avskaffande av gränser öster om Medelhavet.

Läs mer
Bild
Exposition image

INGFRID BREIE NYHUS

TRADERING, OPPLØSING

TRADERING, OPPLØSING: Hva vil det si å tradere, hva kan det traderte bli? Om å undersøke regler og mulighetsrom i tradering og skaping.

Läs mer
Bild
Exposition image