INGFRID BREIE NYHUS

TRADERING, OPPLØSING

TRADERING, OPPLØSING: Hva vil det si å tradere, hva kan det traderte bli? Om å undersøke regler og mulighetsrom i tradering og skaping.
For Ingfrid Breie Nyhus er den tilsynelatende umulige kombinasjonen folkemusikk og flygel en kreativt genererende musikalsk situasjon. Slåttetradisjonens regler flyttes til et nytt rom i flygelet, og flygelets regler blir forskjøvet i møte med slåtteklangen. Denne eksposisjonen åpner opp spørsmål, refleksjoner og nye spørsmål, gjennom en lengre prosess med musikken "Slåttepiano".

Biografi

Ingfrid Breie Nyhus er en norsk pianist og komponist som arbeider på tvers av folkemusikk, samtidsmusikk, improvisert musikk og klassisk musikk. Hun arbeider ofte med sammenfletting av elementer fra ulike praksiser og tradisjoner. Hun har en ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid fra Norges musikkhøgskole: "Tradisjoner på spill - fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme" (2011-2015). Sammen med Live Maria Roggen leder hun KU-prosjektet "(u)Romantisk / Improviserende interpretasjon" ved Norges musikkhøgskole 2021-2024. Slåttepianoprosjektet er et sentralt og langsiktig arbeid i hennes musikerskap.