AURORA DEL RIO

TREE OF DAWN: ÖVERSÄTTNING SOM METOD

Detta arbete är en del av mitt doktorandprojekt Archetypes of Contamination, som fokuserar på förhållandet mellan symboliska bilder och miljöomvandlingsprocesser. Expositionen, Tree of Dawn, utvecklas genom att söka efter beröringspunkter mellan radioaktiva föroreningar och den traditionella lettiska bilden av solträdet i Dainas, en gammal form av poesi som framförs muntligt i sång. Min konstnärliga process bygger på återskapande och omtolkningar av ritualer. I min forskning undersöker jag hur myter kan påverka upplevelsen och förståelsen av platser, som är radioaktivt förorenade. Expositionen rör sig genom översättningsprocesser som ett sätt att reflektera över kunskapens gränser. Översättning förstås här brett som överföring, dechiffrering, och avkodning.

Biografi

Aurora Del Rios tvärvetenskapliga konstnärliga praktik undersöker hur verkligheter produceras och uppfattas, och hur uppfattningen av förorenade platser påverkar skapandet av personliga och kollektiva verkligheter. Hon är intresserad av de möjligheter som uppstår när en definition undviks eller hamnar fel, och av misslyckandets liminala utrymme. Aurora är doktorand i samtidskonst vid Aalto-universitetet, institutionen för konst och medier, i Helsingfors. Hon har en masterexamen i kreativ praktik från Transart Institute Berlin/New York och en kandidatexamen i måleri från Academy of Fine Arts Bologna.