Nummer 8

Nummer 8 av VIS publicerades 18 november 2022. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”of Rules and Alternatives”. Redaktörer: Serge von Arx och Eliot Moleba.

Öppna

Nummer 7

Nummer 7 av VIS publicerades 14 mars 2022. Numret innehåller fem expositioner och temat är ”Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga”. Redaktör: Anna Lindal

Öppna

Nummer 6

Nummer 6 av VIS publicerades 19 oktober 2021. Numret innehåller fem expositioner och temat är ”Smitta”. Redaktör: Anna Lindal

Öppna

Nummer 5

Nummer 5 av VIS publicerades 15 mars 2021. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”One more time, let's do it again!”. Redaktör: Trond Lossius

Öppna

Nummer 4

Nummer 4 av VIS publicerades 14 oktober 2020. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”Spor i materiale og teknikk”. Redaktör: Trond Lossius

Öppna

Nummer 3

Nummer 3 av VIS publicerades 1 mars 2020. Numret innehåller åtta expositioner och temat är “History Now”. Redaktör: Magnus Bärtås.

Öppna

Nummer 2

Nummer 2 av VIS publicerades 23 september 2019. Numret innehåller fem expositioner och temat är ”Förfrämligande”. Redaktör: Magnus Bärtås.

Öppna

Nummer 1

Nummer 1 av VIS publicerades 24 januari 2019. Numret innehåller tio expositioner och temat är ”Risk”. Redaktör: Darla Crispin.

Öppna

Nummer 0

Pilotnumret ”Nummer 0” av VIS publicerades 9 april 2018. Det första numret av VIS presenterar åtta expositioner skapade av forskare inom de konstnärliga fälten. Redaktör: Redaktionskommittén för VIS (delat uppdrag).

Öppna