Nummer 0

Det första numret av VIS presenterar åtta expositioner skapade av forskare inom de konstnärliga fälten. Samtliga medverkande har noga valts ut och bjudits in av redaktionskommittén som fokuserat på att presentera bästa praxis inom konstnärlig forskning. Expositionerna har gått igenom en dialogbaserad peer-review-process. Detta är något som redaktionskommittén vill utveckla vidare i kommande nummer och tanken är att processen ska bli ett signalement för VIS. Varje exposition presenteras på VIS webbplats och har en redaktionell text som förklarar varför den medverkande forskaren blev utvald. Själva expositionen, å andra sidan, finns i sin helhet i databasen och publiceringsplattformen Research Catalogue. Expositionerna utforskar skilda ämnen och forskaren har valt att arbeta med olika verktyg och metoder i det erbjudna formatet.
Redaktionskommittén vill tacka alla medverkande för deras inspirerande arbete som på ett exemplariskt vis sätter tonen för kommande nummer.

Redaktionskommittén: Serge von Arx, Magnus Bärtås, Darla Crispin, Mia Engberg, Anna Lindal, Trond Lossius och Cecilia Roos

Öppna