I mitt arbete reflekterar jag över de teckningar jag gjorde i karantän under covid-19-pandemins olika stadier. Inledningsvis jämför jag dem med de språkinfluerade abstrakta teckningar som utgör min generella praktik. Därefter använder jag dem teoretiskt, för att utveckla en ”överföringens poetik”, vilken blir ett ramverk för att både diskutera hur viruset överförs och hur idéer skapas och börjar cirkulera. Alternativa tolkningar och analyser av teckningarna kommer till uttryck i arbetet. I vissa fall förhåller jag mig till punkterna i teckningarna som idéer eller viruspartiklar. I andra fall låter jag strategierna jag använder för att binda samman punkterna representera idéprocessen. Som en helhet blir teckningarna redskap för att utforska tänkande genom fysisk och intellektuell smitta.

Biografi

Karen Schiff är konstnär, författare, redaktör och lärare. Hon utforskar skärningspunkterna mellan konst och språk, och visuella representationer av fysiska rum. För närvarande är hon residensstipendiat som kritiker vid The Core Program på Museum of Fine Arts i Houston, där hon arbetar med att omtolka Picassos Les Demoiselles d’Avignon. Hon har ställt ut teckningar i USA, på Island, och i Spanien. Hennes texter har publicerats i USA, Storbritannien och Frankrike. 2016 höll hon en presentation i Haag för SAR:s årliga konferens.

Nyckelord (exposition): drawing, drawing research, artistic research, Corona, Virus, pandemic, Theory, contagion, transmission, poetics

Språk: english

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.