Timo Menke

CORONA INFLUENTIA OCH DEN MÖRKARE MATERIAN

I min konstnärliga praktik återkommer jag ständigt till den mörka agensen hos kosmisk liksom (mikro)biologisk materia. Jag undersöker hur den kan transformera, “smitta” eller ingå symbios med människan språkligt, bildligt och trans-materiellt i Karen Barads anda. Utifrån den ontologiska och epistemologiska diskurs som människan är intrasslad i, försöker jag arbeta fram vad jag kallar för en mörk upplysning. Texten utgör ett manus till en performativ läsning av fragment om läderlappar, virus och mörk materia, upplysta av en Corona i Platons grotta. Både i kontrast till och i likhet med virusets mikroskopiska storlek förstås pandemin här inte som den ultimata katastrofen, utan som en fotnot i ett större narrativ av sammankopplade fenomen, i riktning mot bland annat Timothy Mortons hyperobjekt. Betraktad utifrån spekulativt realistiska, objekt-orienterat ontologiska och hauntologiska perspektiv kan smittan dölja framtida effekter som är inkuberade i en liksom förmörkad och akut samtid. Som manus för en performativ läsning, med omkväden och sceniska anvisningar i marginalen, kan texten läsas som ett bidrag till en smittans mikrohistoria i mörkrets tecken. Presentationen i det föreliggande formatet är anpassat för webben med visuella och grafiska gestaltningselement.

Biografi

Timo Menke är verksam som konstnär, regissör och skribent. Han är bosatt i Stockholm. Hans interdisciplinära praktik drivs av ett intresse för mörka objekt, processer och metoder i syfte att utveckla en ”mörk holism” – en ny kosmopolitik av det mörka som omfattar dess paradoxala komplexitet. Menke arbetar för närvarande med det långsiktiga projektet "Making the World (W)hole Again" som speglar vårt eko-oidipala dilemma – att jaga fienden vi själva är för att rädda världen. Han examinerades från Konstfack 1999 där han även var lektor vid institutionen för konst 2004–2014.