LIV KRISTIN HOLMBERG

SMITTE SOM SKAPELSESMASKIN

Expositionen ”Smitte som skapelsemaskin” er basert pĂ„ det kunstneriske prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter som er en utforskning av kunstens grenser i kirkerom og av kroppens grenser i kirkerom. I hvilken grad er kirken en skaper av kroppsforestillinger? Hva kan kirkehistorien og teologien si oss om vĂ„r relasjon til vĂ„re egne kropper? Pandemisituasjonen kaster nytt lys over disse spĂžrsmĂ„lene: Huden blir smittebĂŠrer, berĂžring blir livsfarlig. Samtidig blir vi bevisst den dype betydningen som berĂžring og fysisk nĂŠrvĂŠr har for oss mennesker. Mellom berĂžringsangst og hudhunger fremstĂ„r prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter bĂ„de tiltrekkende og utfordrende. Krisen tvinger frem et Ăžnske om Ă„ skape nye former for berĂžring, i kunsten og i livet. Dette bidraget til VIS er skapt i samarbeid og dialog med scenekunstner Hanna Barfod, prest, sanger og stipendiat Mathias Gillebo, filmfotograf og klipper Mats Christian Rude Halvorsen og prest Arne Jor.

Biografi

Liv Kristin Holmberg er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhÞgskole. Hun har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra Norges musikkhÞgskole og Sibeliusakademiet i Helsinki. Hun har i tillegg studert filosofi og humanistiske fag i Oslo og Berlin. Holmberg har en tverrkunstnerisk praksis i grenseland mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med sÊrlig vekt pÄ forholdet mellom kunst og tro. Hennes arbeid er vist pÄ festivaler og kunstinstitusjoner i Norden, Tyskland og USA, samt i en rekke kirker i Norge og Nord-Europa.