Sten Sandells musik/texter/bilder befinner sig ständigt i ett gränsland eller i en brytningspunkt. Han beskriver hur viktigt det är att alltid kunna byta riktning, att välja en ny väg i musiken – skapa oförutsedda uttryck i ögonblicket. Samtidigt uppfattar jag hans verk och framföranden som fulländat kontrollerade, en behärskning av ögonblickets dramaturgi och likaså en knivskarp utmejsling av detaljer. Hans forskning och praktik visar på att kombinationer av oförutsedda beslut och olika vägval, av performativ text och diskursiv konst, kan skapa en samlad logik, nytt sammanhang.
Anna Lindal, Redaktionskommittén

Sammanfattning

Fri improviserad musik ger mig som musiker möjligheten att byta riktning närsomhelst. Den fria improviserade musiken är den enda musikform där jag helt kan ändra mitt sätt att spela beroende på karaktären på rummet eller platsen som jag befinner mig i. Rummet blir en medspelare som jag antingen kan gå med eller emot. I mitt projekt undersöker jag olika sätt att utforska och klargöra hur byte av riktning i fri improvisation kan utföras och hur rumsliga och andra förutsättningar påverkar hur musiken framförs. Karaktären på improvisationsmusiken som jag undersöker är extremt dialogorienterad, där aktion och reaktion i kommunikationen i rummet spelar en vital roll i processen. Vad jag skulle vilja prova och åskådliggöra är hur ett ljudspråk som helt baseras på deltagarens sensibilitet kan formas, dvs ett språk som helt och hållet består av lyssnandet och spelandet av en person i ett specifikt rum. Den klingande bildprocessen som blir en länk till till den narrativa texten. Genom användandet av ljud, text och bild och alla deras blandade former och hämta ur mina erfarenheter som musiker och kompositör så hoppas jag att det blir möjligt för er att följa den här krångliga vägen mot någonting.

Till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.