MICHAEL DUCH, LENE GRENAGER, HILD SOFIE TAFJORD, BJØRNAR HABBESTAD

Å LAGE ET LEMURIA

Ensemblet Lemur (Bjørnar Habbestad, Hild Sofie Tafjord, Michael Francis Duch og Lene Grenager) arbeider med improvisert og komponert samtidsmusikk. Mange av arbeidene deres er romlige undersøkelser: Av akustisk arkitektur i Critical Band (2012), de små akustiske lommene inne i instrumentene i Mikrophonie (2014), levde rom i Leilighetsportretter (2018) og det stedspesifikke i Polytop (2018). Lemuria (2017) går i dialog med Luigi Nono sitt verk Guai ai gelidi mostri og bruker øyer (og Venezia) som metafor og komposisitorisk form. Spatialitet er et viktig organiserende prinsipp i verket, og eksposisjonen Å lage et Lemuria viser frem kompositorisk motivasjon og samarbeidsprosesser i utviklingen og realiseringen av arbeidet.

Trond Lossius, Redaktionskommittén

Biografi

Lemur spelar, skaper og kuraterer. Ensemblet arbeider som ein firehoda kropp, ei eining sett saman av sterke individ med eigne ambisjonar og agendaer, samstundes som alle har eit sterkt fokus på kreative gruppeprosessar. Lemuria er vårt fjerde verk i ein serie av prosjekt der titlar, konsept og strategiar frå det 20. århundre sin kunstmusikalske kanon blir omforma og gjenbrukt, i vårt bilde. Verket er ein konsertinstallasjon for ensemble, to songarar og live elektronikk, framført i ein spredt scenografi, for eit mobilt publikum. Verket vart bestilt av Borealisfestivalen og urframført i Grand Selskapslokaler i Bergen, 10.mars 2017.