Øyvind Brandtsegg

VERKTØY SOM MATERIALE

I denne eksposisjonen ønsker jeg å peke inn mot en type kunstnerisk forskning som roterer omkring det å utvikle teknologi som kunstnerisk materiale, som en utvidelse av mulighetsbetingelsene for et kunstnerisk uttrykk. Den alment aksepterte distinksjonen mellom forsking for og forskning i kunst er slik jeg ser det utvisket når det gjelder denne type arbeider. De verktøy som utvikles for å fasilitere den kunstneriske utforskingen konstituerer basismateriale for kunstneren, og utviklingen av disse verktøy er en iboende del av den kunstneriske prosessen. Her er eksemplene vist i form av lydlige manifestasjoner, så det teknologiske materialet er i stor grad fremdeles skjult for leseren. Denne ser ikke materialet, men sporene av det. Jeg vil fremme det synet at den kunstneriske prosessen starter med undersøkelsen av det potensielle, og at dette veileder utviklingen av verktøy, som igjen vil ha visse tilgjengeligheter (affordances) som samsvarer med aspekter av den opprinnelige kunstneriske gnisten. Den kunstneriske prosessen med utforsking av disse tilgjengelighetene fører også med seg uventede muligheter, i interaksjonen mellom menneske og maskin, kunstner og verktøy.

Biografi

Øyvind Brandtsegg er komponist og utøver, og arbeider med dataassistert improvisasjon og lydinstallasjoner. Han er særlig opptatt av hvordan nye metoder for prosessering av lyd kan inngå i kunstneriske undersøkelser. Brandtsegg har bidratt til mer enn 25 musikkutgivelser, og publiserer også vitenskapelige, kunstneriske og tekniske forskningsartikler. Siden 2010 har han vært professor i musikkteknologi ved NTNU i Trondheim.