LINNEA BÅGANDER

BODY FRAGMENTED – UTTRYCK GENOM RÖRELSE

I och med utveckling inom digital teknik har nya metoder, tänkande och estetik framkommit som utmanar vårt sätt att designa. I synnerhet föreslår extraktionen av rörelse introducerad med motion-capturing teknologi en designprocess där rörelsen snarare än formen används som ett material i en kreativ process. I en sådan process extraheras rörelsen från en definierad uppsättning punkter som skapar en digital representation. I denna studie används strategierna för att fånga en rörelse till processen för att designa kläder med syftet att utmana kroppslig estetik genom kläder. Denna text på två oberoende studier med det gemensamma målet att definiera parametrar för transformationer av kroppens uttryck i rörelse. Texten undersöker transformationen ur två perspektiv; den första studien är icke-materiell och lånar teori och referenser från dans och motion capture-teknik, den föreslår en förståelse för kroppen som ett punktbaserat system som en rörlig form och fungerar som en teoretisk grund. Den andra studien fokuserar på materiella aspekter, i synnerhet kartlägger den materialparametrar som hänför sig till hur materialet är arrangerat i relation till de punkter som är föreslagna av den första studien. Sammanfattningsvis anses strategier för extraktion av rörelse som placering och skalan av fragmentering av material vara det viktigaste bidraget till kläddesign processen, eftersom dessa parametrar föreslår en ny rörelseanvändning. Fynden bidrar till arbetsprocess inom modedesign, kostymdesign men också andra kroppsrörelsebaserade medier eftersom det handlar om uttryck för kroppsrörelse och inte bara kroppen som en form.

Biografi

Linnea Bågander är doktorand i konstnärlig forskning i modedesign vid Textilhögskolan i Borås. Genom samarbeten inom flertalet fält utforskar hon rörelse som material i processen att designa kläder. Hennes arbete sträcker sig från hur material tolkar och utrycker kroppens rörelser till hur material ger intryck, inspiration och rörelser till kroppen och hur båda dessa interaktioner skapar nya kroppar i samspel med materialen.