Den processuella skulpturen Fragment är i konstant utveckling och består av artefakter från det konstnärliga forskningsprojektet Rotting Sounds (”Ruttnande ljud”)*. Avfall, samlarobjekt, objekt som förvarats och objekt som lagts åt sidan, text, bild, data, ljud etc. är grunden i detta formföränderliga verk, beläget i ”The Auditorium of Rotting Sounds” (’Hörsalen för Ruttnande ljud’). För denna exposition har mediala representationer av fysiska fragment arrangerats och därefter undergått flera stadier av ”erosionsprocesser” specifika för digital information. Objekt eller utställning, museum eller arkiv, samling eller dokumentation är alla tillfällen för essentiell forskning och sönderfall, vilka medföljer denna process och befinner sig i den virtuella betraktarens avlägsna men samtidigt närvarande öga.
*Rotting Sounds – Embracing the temporal deterioration of digital audio (”Ruttnande ljud – Att omfamna det digitala ljudets temporala förfall”) är ett samarbete mellan Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für angewandte Kunst Wien och Akademie der bildenden Künste Wien. Det finansieras av Österrikes vetenskapsråd FWF Der Wissenschaftsfonds som projekt AR445-G24.

Biografi

Tobias Leibetseder är kompositör, musiker samt ljud- och mediekonstnär. Hans arbete kretsar kring aspekter av rymd och förvandling. Han har studerat jazz/fusion-gitarr vid The American Institute of Music, arkitektur vid Technische Universität Wien, datorgenererad musik och elektronisk media vid institutet för komposition och elektroakustik vid Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien, samt studerat mediakomposition och datorgenererad musik vid Anton Bruckner Privatuniversität i Linz. Hans arbetsområden inkluderar elektroakustisk musik, ljudkonst, radiokonst, grafik, design och mediekonst.

Thomas Grill är kompositör och musiker inom genren elektroakustisk musik, han är även mediekonstnär, teknologispecialist och ljudforskare. Hans konstnärspraktik omfattar flera skilda områden inom ljud- och ”transmedia”-konst, men fokuserar på högtalarmusik, elektroakustisk improvisation, samt installationer och interventioner.
Han har doktorerat i komposition och musikteori vid Kunstuniversität Graz, följt av en post-doc forskartjänst vid Österreichisches Forschungsinstitut für Artificial Intelligence (OFAI). För närvarande leder han diplomprogrammet ”Electroacoustic and Experimental Music” och det konstnärliga forskningsprojektet ”Rotting Sounds” vid Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien, Österrike.

Nyckelord (exposition): rotting sounds, fragments, artefacts, digital, assemblage, time, erosion, rot, transformation, deep time, media archaeology, encoding, codec, interpretation, degradation, glitch, disintegration, patina, failure, error, loss, residuals, information, fuzzyness, entropy, spores, objet trouvé, cross-medial sculpture, processual sculpture

Språk: engelska

Originaltitel: Fragments in time

Övriga som medverkat i forskningen: Allmut Schilling och Till Bovermann

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.