SERGIO MONTERO BRAVO

TERRITORIELL KONST, DESIGN OCH ARKITEKTUR

Detta projekt Àger rum i platser, miljöer och rum utanför den urbana sfÀren. Det Àr ett tvÀrsektoriellt samarbetsprojekt som utforskar de möjligheter som uppstÄr nÀr offentliga miljöer betraktas ur perspektiv bortom den urbana normen. MÄlet Àr att ÄterupprÀtta försvunna relationer och leta efter nya vÀgar som avviker frÄn den antropocentriska kursen. FörtÀtning av stÀder har lÀnge ansetts synonymt med hÄllbar utveckling, kreativitet och innovation. Ett alltför ensidigt urbant fokus leder dock till avveckling av rurala livsmiljöer och avstÄndstagande frÄn mÀnniskans beroende av den icke-mÀnskliga naturen. För att vi ska kunna hantera den globala uppvÀrmningen, krÀvs att de rurala miljöerna överlever. SÄledes Àr denna konstnÀrliga forskning till största del utvecklad kring rurala hÀndelser, utformad med arter och ekologier bortom mÀnniskan och det urbana. MÄlet Àr att utforska hur konstnÀrliga och arkitektoniska interventioner kan skapa motberÀttelser till antropocentrismen. I den hÀr expositionen presenterar jag den resa jag pÄbörjat, de samarbeten den lett fram till och förvandlingen det inneburit för mitt yrkesliv. Resultatet Àr en serie pÄgÄende projekt och processer som alla vittnar om hur jag utforskar gemenskap, samhörighet och ömsesidigt beroende mellan arter.

Biografi

Sergio Montero Bravo Àr verksam inom fÀlten konst, formgivning och arkitektur. Han Àr ocksÄ verksam inom forskning som lektor pÄ Konstfack och i konstnÀrskollektivet INLAND, som just nu Àr aktivt som en av flera Lumbung medlemmar under Documenta 15. I sin praktik utforskar han motberÀttelser till den antropocentriska diskursen i syfte att ÄterupprÀtta försvunna relationer och hitta fler vÀgar bort frÄn globala uppvÀrmningen. Hans arbete fokuserar pÄ att bygga installationer som territorialiserar konstnÀrliga processer i livsmiljöer dÀr discipliner, institutioner, samhÀllen och ekologier möts. MÄlet Àr att utveckla kunskap om konstnÀrliga processers förmÄga att synliggöra berÀttelser som inspirerar till mer ömsesidiga förhÄllanden till icke mÀnskliga vÀrldar.