VIS #3 - TEMA: HISTORY NOW

Vis nummer 3, History Now, presenterar expositioner dÀr konstnÀrlig praktik framkallar och behandlar historiens manifestationer i nuet. I de Ätta bidragen finns olika försök att Äterskapa och omlÀsa det förflutna. HÀr ges möjligheter att om-tÀnka snarare an att Äteruppleva historien.

Roland Barthes skriver i inledning till Det ljusa rummet att han rĂ„kade fĂ„ syn pĂ„ ett fotografi frĂ„n 1852 som förestĂ€llde Napoleons yngre broder Jerome. I detta upphetsade ögonblick slĂ„r det honom att han ”ser de ögon som sĂ„g pĂ„ kejsaren”. Denna nĂ€rmast nekromantiska kĂ€nsla kan uppstĂ„ vid mötet med fotografier – upplevelsen att historien kommer till liv för ett ögonblick. Levande historia finner vi annars i handlingar, i gester och beteenden – i olika pĂ„tagliga eller diskreta praktiker – som lĂ€mnas över frĂ„n mĂ€nniska till mĂ€nniska, frĂ„n generation till generation. Men Ă€ven konsten – bildkonsten, musiken, litteraturen, filmen, dansen – Ă€r den plats dĂ€r historiens ande kan lockas fram i nuet. Detsamma gĂ€ller politiken – att koppla greppet om historien, och pĂ„ ett vĂ„ldsamt sĂ€tt pĂ„tvinga samtiden utvalda minnen, ofta falska, Ă€r auktoritĂ€ra regimers specialitet. Och för denna operation anvĂ€nds just ofta konst: heroiska monument, dikter, sĂ„nger, mĂ„lningar
 Även den franske filmessĂ€isten Chris Marker hĂ€vdade att den enda politiskt meningsfulla historien Ă€r den som ger sig till kĂ€nna i vĂ„r tid. Chris Marker var besatt av Alfred Hitchcocks film Studie i brott (Vertigo). Han hade sett den 19 gĂ„nger och sökte som en spĂ„rhund efter alla de platser dĂ€r filmen utspelade sig. Studie i brott[1] var, enligt Marker, ”den enda film som lyckats portrĂ€ttera omöjligt minne, vansinnigt minne.” Att resa i filmens och textens fotspĂ„r kallade Marker för pilgrimage. I Markers fall Ă€r det en handling som tar fasta pĂ„ det reella i fiktionen och placerar det i historien. Filmens platser – blomsterhandeln Podesta Baldocchi, museet Legion of Honor, kyrkogĂ„rden vid Mission Dolores dĂ€r huvudpersonen Madeleine bad en bön vid en kvinnas grav – alla dessa verkliga platser frĂ„n fiktionen â€Ă„tereffektueras” av Marker i hans egen film Sans solei.

Till nummer 3 av tidskriften VIS – History Now â€“ sökte vi just expositioner dĂ€r konstnĂ€rlig praktik framkallar och behandlar historiens manifestationer i nuet. I de Ă„tta bidrag som valdes ut finns olika ansatser att pĂ„ olika sĂ€tt försöka att Ă„terskapa och omlĂ€sa det förflutna.

Marianna Christofides, vars filmessĂ€ Days in Between (Mellandagar) pĂ„ mĂ„nga sĂ€tt relaterar till Chris Markers arbeten, utvecklar ett tema om förlust, utelĂ€mnanden och förvillelser i relation till Balkans vĂ„ldsamma historia. Bilden av floden har en framtrĂ€dande plats i Days in Between, bĂ„de som geografisk grĂ€ns och som plats som undgĂ„r den rationella, kognitiva kartlĂ€ggningen av en plats; flodens oavbrutna förĂ€ndring och undflyende kvaliteter krĂ€ver stĂ€ndigt, nya, tillfĂ€lliga ”omlĂ€sningar”.

Dansaren Otto Ramstad genomför sin egen form av ”konstnĂ€rlig slĂ€ktforskning” som en metod att undersöka historien om sina norska förfĂ€der. Ramstads kroppsliga tekniker, tillsammans med skrivna reflektioner och spekulationer, upprĂ€ttar en relation till det land de en gĂ„ng bebodde och som han visste mycket lite om. HĂ€r finns en vilja att tĂ€nka sig in i en kropp pĂ„ landsbygden i Norge för 100 Ă„r sedan för att sedan frĂ„ga sig hur detta pĂ„verkar hur vi lever i vĂ„ra kroppar nu.

Även Mareike Dobewall anvĂ€nder kroppen för att upprĂ€tta en relation till en historisk plats, ”en sonisk dialog”, som hon uttrycker det. Under en tvĂ„ veckor lĂ„ng workshop utforskade Dobewall och amatörkören ”Peenechor” tvĂ„ försummade byggnader i staden Demmin, i det forna Östtyskland. Med röstexperiment runt byggnaderna vĂ€cktes minnen hos deltagarna och gavs möjligheter Ă„t andra slags berĂ€ttelser Ă€n de som Ă€r officiellt traderade. I denna övning sĂ€tts ordet historia (geschichte) i plural och vi fĂ„r historier (geschichten).

Tina Carlssons fall Ă€r det den egna kroppen som bĂ€r pĂ„ minnen. Med utgĂ„ngspunkt i den ”folkhemsmarinerade kroppen” försöker konstnĂ€ren skissera ”noderna varifrĂ„n folkhemmet vecklade ut sig och hur de skapade förutsĂ€ttningar för vissa att kĂ€nna sig hemma medan andra uteslöts.” En viktig plats har dialogen med fadern som pĂ„ mĂ„nga sĂ€tt stod mitt i den socialdemokratiska rörelsen och förvaltningen av folkhemmet.

KonstnĂ€rerna Björn Larsson och Carl Johan Erikson gjorde bĂ„da vapenfri tjĂ€nst i Sverige pĂ„ 1980-talet. De genomgick bĂ„da samma intervjuer som de sjĂ€lva Ă„terskapar för sitt filmverk Allvarlig personlig övertygelse. I filmens parallella bildrutor möter vi dels medelĂ„lders mĂ€n som ser tillbaka pĂ„ sin vĂ€gran att bĂ€ra vapen och dels unga mĂ€nniskor idag som stĂ€lls inför samma frĂ„gor kring rĂ€tten att ta nĂ„gon annans liv. HĂ€r anvĂ€nds alltsĂ„ ett material frĂ„n det nĂ€ra förflutna för att stĂ€lla frĂ„gor till samtiden.

Jostein GundersenRuben Sverre Gjertsen och Alwynne Pritchard tar sig pĂ„ ett mycket direkt sĂ€tt an historiskt material: musik frĂ„n senmedeltid och tidig renĂ€ssans, speciellt polyfonisk musik frĂ„n Italien runt Ă„r 1400. Inom fĂ€ltet Historically Informed Performance (HIP) introduceras mer komplexa relationer mellan komposition och improvisation. Genom expositionens text, ljud, video och partiturer följer vi en process som nĂ€r den lyckas blir till ”en kombination av virtuositet, nyfikenhet, öppenhet, tillit och villighet att experimentera.”

Musikern och författaren Eivind Buene, Ă„ sin sida, historiserar stycken av Franz Schubert med en utstuderad metodologi. Genom att förvandla dessa stycken till loungemusik skapar han en refraktion mellan tvĂ„ tidslager. I projektet strĂ€var han efter att skapa en mĂ„ngbottnad erfarenhet genom vad han kallar telescopic listening. Det Ă€r ett sĂ€tt att lyssna pĂ„ musik dĂ€r det teleskopiska för historien nĂ€rmare oss, dĂ€r olika lika tidsepoker samexisterar i ett nu.

Behzad Khosravis Nooris bidrag The Life of an Itenerant Through a Pinhole (En kringresandes liv genom en hĂ„lkamera), slutligen, bygger pĂ„ morfaderns efterlĂ€mnade arkiv av fotografiskt material. Morfadern, Gholamreza Amirbegi, tog mellan 1956 och 1968 en mĂ€ngd bilder i de arbetarklasskvarter i Teheran dĂ€r han levde med sin familj. Genom att Ă„teraktivera den speciella lĂ„dkamera morfadern anvĂ€nde, en föregĂ„ngare till polaroidkameran, i utstĂ€llningar och performances stĂ€ller konstnĂ€ren frĂ„gor om omedvetna koloniala minnen och berĂ€ttelser som strĂ€cker sig lĂ„ng bortom arbetarklasskvarteren och innefattar hela den globala södern.

Nedan presenterar vi den open call-text som dessa expositioner Àr ett svar pÄ.

Magnus BÀrtÄs, Redaktör, VIS #3

[1] Enligt berÀttarrösten i hans film Sans soleil (1982).

CALL-TEXT – HISTORY NOW

Historieskrivning och tolkning av hÀndelser i det förflutna blir till oerhört starka och laddade identitetsfrÄgor sÄvÀl i familjen, i det lokala och i nationen. Behandlingen av historiska hÀndelser, kulturarvsfrÄgor och frÄgor om kulturell kanon Àr stÀndigt under förhandling och blir alltid frÄgor om nationell sjÀlvbild, om minne och glömska, om inkluderande och exkluderande, om utraderande och (Äter)upptÀckande. VÄra berÀttelser om och gestaltningar av historien ger upphov till den existentiella politikens grundlÀggande frÄgor: varifrÄn kommer vi, vart befinner vi oss och var Àr vi pÄ vÀg?

Till detta nummer söker vi expositioner dĂ€r konstnĂ€rlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet. En mĂ€ngd konstnĂ€rliga metoder och praktiker har sedan lĂ€nge gett alternativa bidrag till historieteori, musikhistoria, vetenskapshistoria och vidgat diskussionen om relationen mellan historia och litteratur, ord och bild, film och historiskt material. Arkivpraktiker har fĂ„tt en framtrĂ€dande plats inom samtidskonsten. Historie-performativa praktiker sĂ„som reenactments och andra Ă„terskapande och omprövande av hĂ€ndelser, historiskt material och historiska tekniker har uppstĂ„tt inom teater, performance, dans film och musik. HĂ€r finns möjligheter att aktivera affekter och kunskaper som inte nödvĂ€ndigt vis handlar om kampen om minnet, historien och kulturen. Att skapa en reenactment kallar filosofen Paul RicƓur för ”en Ă„tereffektuering av det förflutna i nuet”.[1] Återuppförandet Ă€r en uppgift att om-tĂ€nka [re-penser] och inte att Ă„ter-uppleva [revivre]. NĂ„gon eller nĂ„got agerar i en sĂ„dan situation stĂ€llföretrĂ€dare för det förflutna. Hos stĂ€llföretrĂ€daren (en stand in) upptrĂ€der en sjĂ€lv som en annan, en handling som lösgör jaget för en stund men ocksĂ„ erbjuder en fundamental möjlighet för kunskap och inlevelse. VIS bjuder i History Now[2] in till att om-tĂ€nka, att skapa nya spĂ„r intill historiens hjulspĂ„r, att försöka förstĂ„ oss sjĂ€lva genom historien.

[1] Paul RicƓur, ”Den berĂ€ttande tiden”, i FrĂ„n text till handling, en antologi om hermeneutik, red. Peter Kemp & Bengt Kristensson, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993, s. 223.
[2] History Now var ocksĂ„ namnet pĂ„ en utstĂ€llning curaterad av Niclas Östlind och Magnus af Petersen som först visades pĂ„ Liljevalchs konsthall 2003 och sedan turnerade till Arbetets museum, Norrköping,; Passagen, Linköping; Dunkers kulturhus, Helsingborg; Sörlandets Kunstmuseum, Kristianstad,; Midlanda konsthall, TimrĂ„ och Konsthallen Rönneby.

Credit Line Front Image:
Days In Between, 2015 (film still)
single-channel 16mm film digitally transferred, color & b/w, stereo, 40:00
© Marianna Christofides / VG Bild-Kunst, Bonn, 2020

Bild
Bilde til VIS #3

MARIANNA CHRISTOFIDES

MELLANDAGAR

Generiska troper i skildringen av Balkan infrias genom att konflikter i regionen Ă„terkommande beskrivs som ”inplanterade” eller i geologisk-seismologiska ordalag.

LĂ€s mer
Bild
Bilde til MELLANDAGAR

Otto Ramstad

HÄRKOMST

Projektet Lineage (HÀrkomst) drar upp linjer mellan lÀrandepraktik för experimentell dans, somatiskt arbete och personlig "konstnÀrlig slÀktforskning".

LĂ€s mer
Bild
Bilde til HÄRKOMST

MAREIKE DOBEWALL

DEMMIN, LÅTA EN STAD LJUDA

Projektet Demmin – eine Stadt zum Klingen bringen (”Demmin – att lĂ„ta en stad ljuda”) undersöker den tyska staden Demmins historia och berĂ€ttelser genom att iscensĂ€tta en dialog mellan den lokala kören ”Peenechor” och platsen för Haus Demmin.

LĂ€s mer
Bild
DEMMIN, LÅTA EN STAD LJUDA

TINA CARLSSON

JAG VET HUR FOLKHEMMET LUKTAR

jag vet hur folkhemmet luktar Àr ett interdisciplinÀrt projekt som visar pÄ en mer komplex bild av det svenska folkhemmet Àn den idealisering av folkhemmet som i samtidens politiska klimat drivs av framförallt extremhögern med det populistiska och rasistiska Sverigedemokraterna (SD) i sp

LĂ€s mer
Bild
Bilde til JAG VET HUR FOLKHEMMET LUKTAR

BJÖRN LARSSON, CARL JOHAN ERIKSON

ALLVARLIG PERSONLIG ÖVERTYGELSE

I videoverket Allvarlig personlig övertygelse – om mĂ€tningar av samvetet möter vi tvĂ„ grupper av mĂ€nniskor som vid olika tillfĂ€llen intervjuats kring samvete och etik i relation till militĂ€rtjĂ€nstgöring.

LĂ€s mer
Bild
Bilde til ALLVARLIG PERSONLIG ÖVERTYGELSE

EIVIND BUENE

TELESKOPISK LYTTING

I samtidsmusikken er ideer om eksperimentering og innovasjon stadig i konfrontasjon med et sterkt historisk nĂŠrvĂŠr. Avleiringer fra historien finnes i instrumentene, institusjonene og fremfĂžringspraksisene i dette feltet.

LĂ€s mer
Bild
Bilde til TELESKOPISK LYTTING

BEHZAD KHOSRAVI NOORI

EN KRINGRESANDES LIV GENOM EN HÅLKAMERA

Mellan 1956 och 1968 tog fotografen Gholamreza Amirbegi en mÀngd bilder i sitt grannskap i sydvÀstra Teheran. DÄ hade staden just sett en stor tillströmning av arbetarklassinvandrare frÄn landets mindre kommuner.

LĂ€s mer
Bild
Bilde til EN KRINGRESANDES LIV GENOM EN HÅLKAMERA