Detta projekt syftar, precis som min forskning, till att förbättra förståelsen för villkoren för kreativitet i förhållande till hur teknologiska system möjliggör kulturell produktion. Verket utforskar specifika system och förvränger deras användning. I denna process hoppas jag avslöja relationen mellan digital system och transformativa subjekt. Verket Radical Inside utforskar digitala 3d-modeller utvalda från den mest populära delningsplattformen för tredimensionella objekt. Genom att flytta kameralinsens placering visas strukturen på insidan av 3d-modellerna upp, därigenom öppnas en mångfald av möjligheter. Omorienteringen visar på hur samhället struktureras och hur våra föreställningar formas av en heteronormativ blick. Den okonventionella kameravinkeln luckrar upp föreställningar om modellen som placerad inom ett reducerande och stelbent system – taxonomin och kategorin plattform. Inifrån kan jag belysa och genomlysa teknologi som en fundamentalt surrealistisk och queer möjlighet.

Biografi

Palle Torsson är Stockholmsbaserad konstnär, hacker och programmerare. Efter att ha ställt ut i såväl nationella och internationella sammanhang har Torsson har medverkat i flera samarbeten, bl.a. Piratbyrån (2004–2010) och Stockholms första hackerspace, Sparnästet (2012–2016). Under samma period utförde Torsson ett forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet om kollaborativ hacker-konstpraxis. Torsson är lektor på Konstfack i Stockholm där han driver en hackerspace och ett mixed reality lab.

Nyckelord (exposition): 3D models, Inside Out, reorientation, hacking, queer, surreal, bending, Sara Ahmed, cyborg, creatures, Donna Haraway

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.