ERNIE ROBY-TOMIC

Gjenvinning

Gjenvinning: Eksponering av kullÄrer og fatalisme i Appalachene med digitale midler

Den fjellrike geografien til Appalachene har blitt formet av kullindustrien siden USAs gjenoppbyggingstid etter borgerkrigen. Fjelltoppfjerning (MTR) er en kontroversiell og svÊrt Þdeleggende metode for overflateutvinning av kull, hvor en siden 1970-tallet har flatet fjellene i Appalachene. Etterhvert som verdens etterspÞrsel etter strÞm og stÄlproduksjon Þkte, ble fjellene sprengt og flatet ved hjelp av dynamitt og tungt maskineri. Siden 1970-tallet har Þkningen av forbrukerelektronikk, automatisering og teknokratisk nyliberalisme ugjenkallelig endret den geografiske huden til Appalachene og med den, menneskene som lever pÄ dets rynker. Gjenvinning er ment Ä vÊre den avsluttende operasjonen i MTR-gruvedriften hvor gruveoperatÞren er pÄlagt Ä gjenopprette landet pÄ en miljÞmessig forsvarlig mÄte. Er skipet til Theseus det samme skipet hvis du bare bygger buen samlet fra beinene til mannskapet? Fjellene kan ikke returneres etter Ä ha blitt rasert og dumpet i dalen. Der nettstedene for fjerning av fjelltopper en gang ble holdt skjult fra utsikten over motorveien og hvor selv det Ä fotografere dem ble betraktet som ulovlig ferdsel pÄ en annens eiendom, kan jeg i dag vitne Þdeleggelsen av fjelltopologien ved Ä koble meg til Google Earths nettverk. Geografisk informasjonsdata (GIS) og lysdeteksjon og rangering (LiDAR) skanner topologiseringen av et tredimensjonalt teppe over fjellenes komprimerte lag med dÞd karbon. Til tross for deres utilgjengelighet, er datamaterialet her spesielt rikt pÄ grunn av fordelene med kartlegging. I denne utstillingen (Reclamation: Exposing Coal Seams and Appalachian Fatalism with Digital Apparatuses) bedriver jeg min egen gjenvinning som ledd i en generasjon appalacher fÞdt etter kullproduksjonens opptur og dens uunngÄelige nedgang. Jeg gjenvinner 3D geospatial data fra MTR hentet fra serverne pÄ Google Earth for Ä fortelle historiene om katastrofe og fatalisme slik de har utspilt seg i familie, karriere og industri. Jeg rekontekstualiserer disse geospatiale eiendelene for Ä komponere en visuell prosopografi med disse overflatene. Jeg reflekterer over hvordan jeg slapp unna skjebnen min, fÞdt i kullfeltene i West Virginia.

Biografi

Ernie Roby-Tomic er en kunstner, forsker og utÞver som for tiden er basert i den Þvre leiligheten til en tidligere kullselskapsbutikk, nÄ Buxton & Landstreet Gallery i Thomas, West Virginia i USA. Hans arbeid inkluderer live-baserte, audiovisuelle forestillinger, kunst og digitale konstruksjoner. For Þyeblikket jobber Roby-Tomic medVandalia Heritage Foundation for Ä produsere en utstilling pÄ Baltimore & Ohio jernbanestasjon i Grafton, WV. Om ikke lenge flytter han til TromsÞ, Norge, med sin kone som begynner pÄ et postdoktorprogram ved Arctic University of Norway.