ERIK FRIIS REITAN

Å LEKE MOT KAMERATET

I denne artikkelen beskriver jeg to prosjekter innen billedkunst. Prosjektene er exempler på hvordan teknikker innen digitalt fotografi kan modifiseres til å skape arbeid som innehar en distinkt fysikalitet og objekt-karakter, og på den måten kan gå i romlig og/eller haptisk dialog med betrakteren. Jeg går inn på hvordan en slik tilnærming forholder seg til fotografiets evne til å peke utover den fysisk konkrete situasjonen det oppleves i, kraft av mediets egenartede virtualitet. Gjennom en lesning av mine arbeider i lys av Wilem Flusser og Roland Barthes samt andre kunstnere og fototeori fokusert rundt indeksikalitet, spekulerer jeg på hvordan mine arbeider kan belyse hvordan vi sanser fotografier, og hvordan vi kan forstå fotografiets rolle i samtidens mediakultur- og økonomi.

Biografi

Erik Friis Reitan er billedkunstner og ph.d.-stipendiat ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen. Han har en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og BA i fotografi fra Kent Institute of Art & Design, UK.