Stacey Sacks är clown, filmskapare, aktivist, bildkonstnär och forskare. Hennes interdisciplinära verk experimenterar med olika format för att reflektera över vithet och privilegier i en samtida kontext. Jag ville bjuda in Stacey Sacks till det första numret av VIS för att hennes arbete omfattar en unik blandning av humor och aktivism. Hon använder trickstern som karaktär för att undersöka maktstrukturer och vithet i den akademiska världen och Sverige i synnerhet, men med utgångspunkt i en självkritisk blick. Hennes bidrag Luxurious Migrant: performing whiteness – är ett collage som blandar fanzine-estetik med poetiska animationer och satir för att få oss att le och samtidigt reflektera över oss själva och vår plats i världen.
Mia Engberg, Redaktionskommittén

Sammanfattning

Stacey Sacks doktorandprojekt This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything utgörs av en serie interdisciplinära experiment med mask, clown, stop-motion-animation, film, fotografi, skulptur, text, illustration och performance.

Performance-essän “Luxurious migrant” utgår från Gayatri Chakravorty Spivaks koncept “kritisk intimitet” och reflekterar kring vithet, privilegier och dess performativitet. Den är en intrakulturell, autoetnografisk undersökning som försöker och möjligen misslyckas med att kritiskt ta sig an begreppen rättighet, auktoritet och makt från insidan av den kulturella kanon. Den utgör alltså ett kreativt experiment med teori och performance, ett utforskande av den improviserande impulsen och vad det innebär att vara “i” stunden.

Eftersom clownen i sig innehåller gränsöverskridande element utforskar projektet hur genren kan användas i en neo-kolonial kontext för att undergräva eller avbryta den dominerande diskursen, huruvida satir och parodi kan fungera som aktivism och om det i faktiskt är möjligt att bekämpa vit makt genom kritiskt engagemang och lek, som tar sin början i en robust självkritik.

Till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.