Denna exposition handlar om processen bakom konstverken Haunted Houses and Cold Readings. Min forskning fokuserar på de två modernistiska byggnaderna E1027 och Villa Müller och arkitekterna bakom dem. Genom produktionen av dessa verk har jag undersökt hur berättelser om dessa hus har konstruerats och återberättats samt hur dessa berättelser har förändrats genom att ’repeteras’. Jag har tillämpat metoden ’rehearsal’ på min process för att beskriva hur historiska skrifter och arkivforskning kan användas i syfte att hitta alternativa resultat från vad som redan har skrivits och sagts.

Biografi

Emelie Carlén är konstnär samt kursansvarig på Konstskolan II vid Ölands Folkhögskola, med examen i fri konst från Det Kongelige Danske Kunstakademi, Umeå Konsthögskola och Akademie der Bildenden der Künste Wien. Med utgångspunkt från research och text undersöks hur vi anpassar oss och identifierar oss i relation till vår omgivning. Mellan det materiella och immateriella dekonstrueras system och görs till alternativa narrativ utifrån en feministisk läsning. I form av installationer, som består av skulptur, video, ljud och text, har den centrala kärnan varit att undersöka begär och dess relation till objekt, kulturella strukturer och beteenden.

Nyckelord (exposition): rehearsal, architecture, Eileen Gray, Adolf Loos, Le Corbusier, E1027, Villa Müller, haunted houses, archive

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.