JOSH SPEAR

,__ ^_. ||:_DOWN_DEEPCUTS_'LOCK[ANIMÉ.INVENTION] :||,•__\-‘ - - ÉTUDES FOR THE BEGINNING OF AN ONLINE PRACTICE

Effekterna av vår tids pandemi påverkar oss alla på olika sätt. Det kollektiv av kompositörer och musiker som jag ingår i, Bastard Assignments, utgör inget undantag. Vi har fortsatt att arbeta. Skillnaden är att vi nu arbetar digitalt från våra hem och vi träffas på Zoom. Zoom är ett företag som funnits sedan 2011 och som nu har blivit en del av många människors liv. Här firar vi födelsedagar på distans, träffar vänner, och sköter våra arbeten. Företaget grundades av en kinesisk datavetare som först efter nionde försöket fick sin ansökan om immigrationsvisum till USA godkänt. Sedan början av 2020 har den globala användningen av Zoom stigit med 67 procent. Idag används Zoom inte bara i affärslivet, utan också kulturvärlden. Det har också blivit en del av våra privata liv. Mitt arbete som kompositör och musiker i Bastard Assignments är baserat på samarbete och gemensamt skapande. I vår praktik har memoreringen företräde framför partituret, den emotionella närvaron framför reproducerbarheten. En rad viktiga frågor väcks när vi överför vårt arbete till en helt och hållet digital miljö. Har vårt att anpassa oss till att arbeta digitalt skapat en ny form? Hur kommer vi att förhålla oss till detta digitala sätt att arbeta om och när vi återvänder till en normal situation? Som kompositörer och musiker har vi utvecklat färdigheter som nu förloras, omprövas, och omarbetas. Hur kommer det att förändra vår praktik på sikt?

Biografi

Josh Spear är en brittisk kompositör och musiker. Han är stipendiat vid Norges Musikhögskola i Oslo och stolt medlem i experimentella Bastard Assignments, ett kollektiv av kompositörer och musiker som utforskar performativitet, rörelse och livekonst. Under 2021 arbetar Josh Spear med en EP tillsammans med sina bröder och producerar en sitcom för webben tillsammans med John Moran och Everyone Company.