Anna Nygren

Rådjuren, flickorna, eller play & fail

Min forskning är en misslyckad författares misslyckade försök att bli en litteraturvetare. Jag forskar utifrån en position av att vara en amöba i akademin – i vissa stunder affirmerar jag att jag är en trojansk häst, en trixster, eller något annat subversivt. Men oftast landar det i att det enbart är: fail. Jag skriver utifrån en skrivande-läsande position. Där min litteraturvetarläsning infiltreras av min skrivpraktik. Denna exposition utgår från min havererade avhandling i litteraturvetenskap, som jag nu försöker återvinna i form av ett konstnärligt forskningsprojekt. Litteraturvetenskapsavhandlingen handlar om Monika Fagerholms roman ”Vem dödade bambi?” (2019), mitt misslyckande utgörs av en oförmåga till vetenskaplighet och distans, att hålla mig Inom Ramarna. Jag undersöker i expositionen detta utifrån ett queert/lesbiskt samt neuroqueert/autistiskt perspektiv. Jag utgår från en känslomässig (o)kunskap och försöker att skeva idéer och gränser mellan misslyckande och lekande.

Biografi

Anna Nygren är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, och lärare i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Hon är en del av forskningsprojektet Autistiskt skrivande – att återta ett modersmål, som är finansierat av Vetenskapsrådet.