Expositionen diskuterar teman, filmstruktur och redigeringsprocess i kortfilmen A Day Becomes (2018). Filmen är en del av Guava, en plattform för konstnärlig aktivism som främjar idén om fri rörlighet och avskaffande av gränser öster om Medelhavet. I den här expositionen och i filmen utforskar jag den politiska fantasins möjligheter när det gäller regional rörelse över gränser i förhållande till fenomenet tid.
Expositionen består av två delar. Den första, med titeln Here (här), kretsar kring en diskussion om landskapet; den andra, med titeln Now (nu), menar att upplevelsen av tid också påverkar upplevelsen av omgivningen. Texternas form korrelerar med filmens innehåll, form och skapandet av filmen. Texten om skapandet av filmen befinner sig i expositionens centrum, och de andra diskussionerna är utspridda över sidan. Liksom texten är filmens kontinuerliga tidslinje tät och fylld med upprepningar och samtal.
Genom både utformning och innehåll utforskar expositionen filmens struktur och upplevelsen av landskapet genom tiden: det är ett sätt att återuppleva regionens Här genom filmens kvardröjande Nu.

Biografi

Thalia Hoffman är bildkonstnär och forskare som arbetar med film, video, performance och offentliga interventioner i området där hon lever, öster om Medelhavet. Hon har en doktorsexamen i konstnärlig forskning från PhDArts-programmet vid Leiden University. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet är Hoffman föreläsare vid universitetet i Haifa inom video, performance och konstnärlig forskning för BA- och MFA-programmen vid konsthögskolan. Alla hennes verk strävar efter att vara engagerade i sin omgivning och att uppmuntra människor att titta, lyssna och uppleva sitt sociopolitiska landskap med uppmärksamhet. Hoffmans filmer, videoverk och performativa arbeten har visats på utställningar och festivaler i Israel och runt om i världen.

Nyckelord (exposition): film, socio-political art, Quneitra, editing, time, biography

Språk: engelska

Originaltitel: Back to present

Foto: Ran Moncaz

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.