JENNY SUNESSON

THE LOST AND FOUND PROJECT: IMAGINEERING FRAGMEDIALITIES

The Lost and Found project började som ett försök att utmana mitt eget ljudskapande inom en linjĂ€r, kapitalistisk och narrativ tradition som dominerats av visuell kultur. Jag ville utforska ljudets möjligheter som ett socio-kulturellt motstĂ„nds-material och utmana vĂ„r uppfattning om vad ljud Ă€r och vad det kan göra. För att trotsa mina egna invanda arbetssĂ€tt och estetiska preferenser började jag experimentera med “live performance” som metod. Genom att under lĂ„nga processer lĂ„ta lager pĂ„ lager av osorterade ljudfragment ”forma sig sjĂ€lva” i realtid började glimtar av alternativa ljudvĂ€rldar och platser trĂ€da fram ur bakgrunden. Jag kallade metoden fragmenturgi (fragmenterad dramaturgi) och de alternativa verkligheterna fragmedialiteter (fragmenterade medialiteter, fragmenterade verkligheter).

Biografi

Jenny Sunesson, Lektor i audiell media, Stockholms konstnÀrliga högskola. Sunesson Àr en konstnÀr som verkar inom omrÄden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live collage och video. Inom sitt mörka och ibland humoristiska arbete anvÀnder hon platsen och sitt eget liv som scen för att undersöka nutidssamhÀllets normer och hierarkier. Omfattande kartlÀggningar och research utgör grunden och re-konstrueras gÄng pÄ gÄng i sökandet efter alternativa speglingar av verkliga hÀndelser. Sunesson Àr i grunden journalist, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS). Hon har fÄtt ett stort antal verkbestÀllningar och stipendier och hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang bÄde i Sverige och utomlands.