Denna forskning, som utvecklades under upprepade perioder av lockdown i Amsterdam mellan 2020 och 2022, undersöker fantasins krafter och begränsningar. Forskningen bearbetar de mentala och ideologiska underströmmarna i Europa och beskriver en bana där bildkonstnären tillägnar sig rollen som poet för att utforska metoder till förändring och rörelse i ett tillstånd av isolering. Allt som tänkandet, läsandet och skrivandet förändrar protagonisten, blir så den approprierande konstnären själv approprierad av språket. Den gradvisa hopblandningen väcker frågor om distinktionen mellan det inre och det yttre.

Biografi

Klara Waara utforskar i sin konst individens formbarhet och samhällets potential till förändring genom skulptur, film och skrivande. Med utgångspunkt i litteratur, myter och psykologi överbryggar hon främmande världar med vår civilisation och bjuder in fiktiva karaktärer att reflektera över vardagen och förhållandet mellan det interna och externa. Klara Waara examinerades från masterprogrammet i fri konst vid Sandberg Instituut (Rietveld Akademie) 2020 och har en kandidatexamen i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. Hennes verk har bland annat visats på HET Hem, David Risley Gallery, Agnes b’s Galleri du Jour, Steinsland Berliner, Chiang Mai Photo Festival, 1857 Oslo och Neverneverland.

Nyckelord (exposition): Creative writings, Artistic reserach, Film, Sculpture, metamorphosis, dogs, animals, psychology

Språk: svenska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.