Denna forskning arbetar med Sonified Textile Controllers (Textile Sensor-Based Tangible Interfaces). Några av dem ingår i en disruptiv ljudföreställning, en experimentell ljudkonstkonsert som har presenterats i olika städer i Europa och Amerika och som kallas "Text(il)ura"[1]. De tre fiberbaserade kontrollerna som presenteras som en del av denna föreställning, The Shipibo Conibo-Style Textile, The Hanap Pacha Quipu och Unkuña of Noise, relaterar till kulturerna i Peru, landet där Paola Torres Nunez del Prado har sitt ursprung. Dessa textila artefakter är konstverk och apparater på en och samma gång. De faller inom ramen för två fält: smarta textilier och interaktion mellan människa och dator. De gör det möjligt för användaren att experimentera med andra sätt att närma sig ljudkonst eller elektronisk musik – med mjuka och behagliga gränssnitt som inkluderar både känsel och syn. Med hänvisning uttryck från olika mänskliga kulturella gemenskaper är dessa tvärkulturella anordningar hybrida och ständigt föränderliga: historia, myter, hantverk och teknik, genus, transhumanism, ljud, bild och taktilitet – allt sammanflätas i en transkulturell helhet av mänsklig kunskap och erfarenheter som syftar till en typ av universalitet, där inte ett tankesystem har företräde framför andra. Gränssnittets utformning föreslår ett alternativet tillvägagångssätt när det gäller taktil manipulation av elektroniska ljudinstrument, där det är vanligt att hitta styrenheter gjorda av metall eller plast, och där den auditiva och taktila känslighet med vilken de först tillverkas omvandlar själva framförandet. Sonified Textiles syftar till att omdefiniera musikaliska gränssnitt, både konceptuellt och designmässigt inom e-textilområdet. Forskningen använder ett fenomenologiskt ramverk för att överskrida dualismen mellan kropp och själ och för att återknyta till naturen.

Biografi

Paola Torres Núñez del Prado utforskar gränserna och kopplingarna mellan känsel, syn och hörsel. Hon är intresserad av ljud relaterade till den mänskliga rösten, till naturen och till syntetiska ljud, som maskinella eller digitala ljud, som ofta uppfattas som mindre harmoniska. Hon utforskar sinnenas gränser och undersöker begreppen tolkning, översättning och förvrängning med ambitionen att reflektera över förmedlade sinnesupplevelser och ifrågasätta den kulturella hegemonin inom teknik och konst. Hennes föreställningar och konstverk, som också ingår i Malmö konstmuseums och Statens konstråds samlingar, har presenterats i olika länder i Amerika, Centraleuropa och Skandinavien.

Nyckelord (exposition): textile technology, sound art, cultural narratives, Cultural material, interface design, interactive sound and music, Interactive Technology, DIY, voice and live electronics, culture and nature, artistic research, artwork

Språk: engelska

Originaltitel: The Sonified Textiles within the Text(il)ura Performance: Cross-cultural Tangible Interfaces as Phenomenological Artifacts

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.