Repetisjon spiller en sentral rolle innenfor mange ulike musikalske stilarter og sjangre. Repetisjon, rytme og mønster har også viktige roller i billedkunst. I teksten skal vi vise, undersøke og diskutere repetisjon som metode og bærende musikalsk element, samt korrespondanse med bevegende bilder, i en serie audio visuelle stykker vi har samarbeidet på siden 2016.

Accumulator er et av disse prosjektene og skal være sentral i denne diskusjonen, hvor repetisjon, rytme og mønster oppstår som musikalske og visuelle elementer, og brukes som kunstneriske metode i seg selv når en fremføring med liknende material repeteres. Hver repetisjon blir dokumentert og dette material kombineres, bygget opp lagvis for å danne en tett audiovisuell orkestral solo performance.

I tillegg til tidsbasert repetisjon, repeterer Accumulator i rommet, hvor iscenesettelsen av en fremføring presenterer en levende musikker multiplisert, idet han spiller sammen med videobilder av seg selv. I forhold til de romslige kvaliteter av en gitt scene, dette repetisjon kan være frontal, i to dimensjoner, eller kan bli utvidet over flere overflater for å danne en omfavnende projeksjon der musikkeren er inkorporert.

Biografi

Michael Francis Duch er professor i kontrabass, jazz og eksperimentell musikk ved NTNU – Institutt for musikk, hvor han for tiden også er nestleder for forskning. Han er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere. Duch var kunststipendiat ved NTNU i perioden 2007-2010 med prosjektet Friimprovisasjon – Sjanger og Metode, hvor han forsket på friimprovisasjon og eksperimentell musikk. Han har vært med på over 70 utgivelser i ulike format, og har samarbeidet med blant andre John Tilbury, Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre.

Jeremy Welsh er billedkunstner bosatt i Bergen. Han er tidligere professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og Kunsthøgskolen i Bergen hvor han vag også leder for MA studier i Kunst og i en to års periode, Dekan for Kunstavdelingen. Welsh har vært virksom innen video og multimediakunst siden sen 70-tallet og har ofte samarbeidet med komponister og samtidsmusikkere. Under 80-tallet var han utstillings- og prosjektleder ved London Video Arts og deretter Direktør ved The Film & Video Umbrella. Han har kuratert mange utstillinger og har stillt ut ut i store deler av verden siden tidlig 80-tallet.

Nyckelord (exposition): repetition, contemporary music, Experimental music, musical repetition, recording, sound art

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.