Annette Arlander

BORTOM MÄTTNADSPUNKTEN

Varför fortsätter man bortom mättnadspunkten? Denna tvåspråkiga exposition diskuterar upprepning och skillnad då man uppträder med träd, och använder som exempel videon Year of the Pig with a Tatarian Maple som uppfördes i Nobelparken i Stockholm under år 2019 som en del av projektet Att uppträda / samarbeta med växter vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Expositionen består av en kort version av videon, dokumentation av arbetsprocessen, och en essä med referenser. Avsikten är att visa hur upprepning skapar små (och stora) skillnader och därmed gör skillnad. Och i detta fall ledde till ett nytt projekt, Möten med betydande och obetydliga träd.

Biografi

Annette Arlander, DA, är konstnär, forskare och lärare, för närvarande gästforskare på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors, nyligen (2018-2019) professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola.