Gjenvinning: Eksponering av kullårer og fatalisme i Appalachene med digitale midler

Den fjellrike geografien til Appalachene har blitt formet av kullindustrien siden USAs gjenoppbyggingstid etter borgerkrigen. Fjelltoppfjerning (MTR) er en kontroversiell og svært ødeleggende metode for overflateutvinning av kull, hvor en siden 1970-tallet har flatet fjellene i Appalachene. Etterhvert som verdens etterspørsel etter strøm og stålproduksjon økte, ble fjellene sprengt og flatet ved hjelp av dynamitt og tungt maskineri. Siden 1970-tallet har økningen av forbrukerelektronikk, automatisering og teknokratisk nyliberalisme ugjenkallelig endret den geografiske huden til Appalachene og med den, menneskene som lever på dets rynker.

Gjenvinning er ment å være den avsluttende operasjonen i MTR-gruvedriften hvor gruveoperatøren er pålagt å gjenopprette landet på en miljømessig forsvarlig måte. Er skipet til Theseus det samme skipet hvis du bare bygger buen samlet fra beinene til mannskapet? Fjellene kan ikke returneres etter å ha blitt rasert og dumpet i dalen. Der nettstedene for fjerning av fjelltopper en gang ble holdt skjult fra utsikten over motorveien og hvor selv det å fotografere dem ble betraktet som ulovlig ferdsel på en annens eiendom, kan jeg i dag vitne ødeleggelsen av fjelltopologien ved å koble meg til Google Earths nettverk. Geografisk informasjonsdata (GIS) og lysdeteksjon og rangering (LiDAR) skanner topologiseringen av et tredimensjonalt teppe over fjellenes komprimerte lag med død karbon. Til tross for deres utilgjengelighet, er datamaterialet her spesielt rikt på grunn av fordelene med kartlegging.

I denne utstillingen (Reclamation: Exposing Coal Seams and Appalachian Fatalism with Digital Apparatuses) bedriver jeg min egen gjenvinning som ledd i en generasjon appalacher født etter kullproduksjonens opptur og dens uunngåelige nedgang. Jeg gjenvinner 3D geospatial data fra MTR hentet fra serverne på Google Earth for å fortelle historiene om katastrofe og fatalisme slik de har utspilt seg i familie, karriere og industri.

Jeg rekontekstualiserer disse geospatiale eiendelene for å komponere en visuell prosopografi med disse overflatene. Jeg reflekterer over hvordan jeg slapp unna skjebnen min, født i kullfeltene i West Virginia.

Biografi

Ernie Roby-Tomic er en kunstner, forsker og utøver som for tiden er basert i den øvre leiligheten til en tidligere kullselskapsbutikk, nå Buxton & Landstreet Gallery i Thomas, West Virginia i USA. Hans arbeid inkluderer live-baserte, audiovisuelle forestillinger, kunst og digitale konstruksjoner. For øyeblikket jobber Roby-Tomic medVandalia Heritage Foundation for å produsere en utstilling på Baltimore & Ohio jernbanestasjon i Grafton, WV. Om ikke lenge flytter han til Tromsø, Norge, med sin kone som begynner på et postdoktorprogram ved Arctic University of Norway.

Nyckelord (exposition): extraction, art, digital, virtual reality, VR, intaglio, relief, printmaking, mining, coalmining, Appalachia, Appalachian Studies, visual art, traditional art, interdisciplinary, 3D scanning, 3D models, environmental, ecoritical, artwork, artistic research, digital fabrication, Conceptual art, research, west virginia, electracy, autobiography

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.