SUSANNA HELKE, ALEJANDRO PEDREGAL

ATT VITTNA FÖR DET OSYNLIGA: DOKUMENTÄR POETIK FÖR ETT FÖRFRÄMLIGANDE

Expositionen är en semi-dialogisk undersökning kring potentialer för förfrämligandets metoder och poetik inom dokumentär och politisk film, där vi fokuserar på samtida representationer av det ”nyliberala tillståndet”. Vi reflekterar kring och omvandlar idéer som kommer från olika teorier och strategier för emancipatoriska praktiker inom film och litteratur. Här lyfter vi fram de spänningar som finns mellan olika konventioner i exempelvis social dokumentärfilm, politisk film och olika föreställningar kring realism kontra idén om förfrämligande som konstnärlig strategi. Kampen för att emancipera åskådaren från den passivitet och de okritiska frestelser som underblåses av den hegemoniska kulturindustrins skådespel har varit en central angelägenhet i olika teoretiska debatter och konstnärlig praktik som involverar förfrämligande som teknik. Hur utmanar Jacques Rancières tankar kring emancipation och radikal jämlikhet Brechtianska idéer och tekniker av förfrämligande? Vilka är egentligen de relevanta medlen för förfrämligande inom samtida dokumentärkonst?

Biografi

Susanna Helke is an associate professor and the director of the Critical Cinema Lab at the Department of Film, Television and Scenography at Aalto University, Finland. She is an award-winning filmmaker and artist-theorist whose films (e.g., Sin 1995; White Sky 1998; The Idle Ones 2001; Playground, 2010; American Vagabond, 2013) have been screened and awarded in major international documentary and other film festivals as well as retrospectives.

Alejandro Pedregal, Lecturer, University-Wide Art Studies, Aalto University, Finland. Pedregal is a filmmaker and writer. His works engage with political, social and ecological scenes and conflicts in which specificity, critical thought and epistemology appear as seminal drivers of their aesthetic and formal proposals. His texts often combine history, politics and culture with narrative techniques and testimonial strategies.