Lise Hovik

ANIMALIUM

Animalium er en fortsettelse av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk som undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Forskningsmetodene er teater og filmproduksjon, improvisasjon og skriving. Affekt kan forstås både filosofisk, emosjonelt og materielt, og har inspirert den skapende prosessen og møtet med de yngste barna. Teaterprosjektet, utviklet av Teater Fot, er inspirert av posthumanistisk filosofi og handler om rare dyr og forvandlinger. Vi undersøker mennesket som dyr i musikalsk og sympoetisk samspill mellom artene; både kunstarter og biologiske arter. Verken fugl eller fisk, men kanskje heller voksenbarn, løvekylling, appelsinrobot eller fuglefisk? Vi undersøker det rare i mellomrommene, i overgangene, i det udefinerbare. Animalium Vis er en oversettelse fra levende teater til skjermens tekst, bilde, lyd og video. Utstillingen undersøker hvordan oversettelsen vrir, vrenger og videreutvikler teatret inn i et virtuelt format.

Biografi

Lise Hovik er førsteamanuensis i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim, Norge, og kunstnerisk leder for Teater Fot. Hovik forsker på og skaper teater for og med de aller yngste. Hun har hatt fokus på betydningen av samspill, improvisasjon, nærvær, affekt, materialitet, agentskap og samskaping mellom barn, kunstnere, pedagoger, forskere, natur og omgivelser.