BUDHADITYA CHATTOPADHYAY

ATT LYSSNA I/PÅ EXIL: MIGRATION OCH MEDIAKONST

Denna exposition är ett svar på ett samtida flöde som uppstår i och med migrationen och det förfrämligande som är dess konsekvens. Projekten – ett utvidgat bokprojekt och ett korresponderande mediaverk – avhandlar vår tids massmigration, hypermobilitet, platslöshet och nomadism, vilka suddar ut gränser mellan det lokala och globala, det kroppsliga och det digitala, det privata och det offentliga. Genom att utforska den inneboende poetiska och kritiska potentialen av ett vardagligt lyssnande strävar dessa två projekt efter att belysa de estetiska aspekterna av att adressera begrepp som exil, alienation och förfrämligande. Expositionen låter betraktaren/läsaren engagera sig i det konstnärliga materialet, dvs fältinspelningarna och forskningsanteckningarna utförda på plats – konstnärliga gester av poetisk kontemplation som grundas i personliga erfarenheter från ett urbant främlingskap som vill röra sig i riktning mot självförståelse och frigörelse.

Biografi

Budhaditya Chattopadhyay is a media artist, researcher, and writer. Incorporating diverse media, such as sound, text, and moving image, Chattopadhyay produces works for large-scale installation and live performance addressing contemporary issues of climate crisis, human intervention in the environment and ecology, urbanity, migration, race and decolonization. Chattopadhyay has received numerous fellowships, residencies and international awards, and his works have been widely exhibited, performed or presented across the globe. His writings on various issues around sound regularly appear on peer-reviewed journals, magazines, and other publications internationally, with two books forthcoming. Chattopadhyay holds a PhD in artistic research and sound studies from the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University. In 2019, he completed a one-year postdoctoral fellowship.