I denna essä presenteras utvalda ljudinspelningar tillsammans med anteckningar och ljudobservationer från Minuting – ett arkiv bestående av de ljudinspelningar som jag gjort dagligen, på olika platser och i skilda miljöer, sedan juli 2010. I essän väver jag samman dessa observationer på ett sätt som belyser flera aspekter av det associationsrika begreppet repetition: protest, automatisering, ritualen och det cykliska. Samtidigt som ljud från arkivet spelas upp, undersöker jag hur detta kontrollerade och systematiska sätt att lyssna, spela in och återlyssna etablerar en transversal sonisk reflektion; en uppmärksamhet på ljud som sträcker sig bortom det omedelbara nuet – mot subjekt, ting, händelser, och miljöer som är sammanflätade samtidigt som de är rumsligt och tidsligt avlägsna från varandra. Texten rör sig mellan tre nivåer: kommenterade inspelningar från projektets arkiv; tankar och associationer som uppstått under återlyssnandet; och en diskursiv analys som förbinder projektet med tematiskt besläktade praktiker och diskussioner från andra fält. Genom att tillämpa perspektiv från såväl mediestudier och teknikfilosofi som ljudstudier och tidsbaserad konst, diskuterar jag Minuting som konstverk, som kreativ begränsning, som transversalt lyssnande, och som en teknik med potential att forma kritiska perspektiv på vårt sätt att förhålla oss till tiden, våra omgivningar, och de olika ljudteknologier vi använder.

Biografi

Jacek Smolicki är tvärdisciplinär konstnär, designer, och ljudvandrare. Hans arbeten belyser inspelningens olika praktiker och teknologier ur historiska, etiska och kritiska perspektiv. Han är för närvarande postdoktor vid Linköpings Universitet, där han forskar om fenomenet ”ljudvandring” och om fältinspelningen som praktik. Jacek Smolicki är också associerad forskare vid Uppsala universitet, Institutionen för Informatik och Media.

Nyckelord (exposition): listening, soundwalking, field recording, soundscape studies, walking art, personal archiving, transversal aesthetics, existential media

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.