Forskningen I cirklar som leder vidare – folkdans, en koreografisk skärningspunkt utgår från en studie som grundar sig på relationen mellan ens egen kroppsliga kulturella konstitution och någons begripelse av praktiken. Frågor ställs om vilka förhållningssätt som krävs för att skilda upplevelser av dans skall ha möjlighet att bidra till utveckling av fältet. Att placera en dansande kropp i centrum för forskningen lyfter fram positionen som skapar behovet av perspektiv. När en dansar är positionen som representant för en genre, förmodad, tagen och given på ett konkret sätt, i detta fallet – folkdans i samtida kontexter. Med rörelse i cirklar genom referenser från skilda diskurser, och genom att låta dessa cirkla att få skärningspunkter i praktiken, når arbetet sin granskande ståndpunkt.

Biografi

Andreas Berchtold är lärare i dans och dansare. Han har hela livet rört sig i samtida folkdansmiljöer och har en nära relation till att dansa i olika sociala sammanhang. Intresset för och ett granskande förhållningssätt till folkdans har, under de senaste åren lett till praktikbaserad forskning med expositioner inom fältet för konstnärlig forskning. Han har examen från masterprogrammet Samtida dansdidaktik 2019, och 2023 inleder han sin forskarutbildning som doktorand i koreografi. Idag arbetar han som lektor i folkdans vid Institutionen för Danspedagogik på Stockholms konstnärliga högskola. Andreas: ”… i min bio, skulle jag vilja rikta uppmärksamhet mot alla personer som jag lärt mig av i olika sammanhang av social dans. Alla de som jag dansat med, tittat på och rört mig kring, många personer som jag inte känner vid namn men som betytt så mycket för min danspraktik…”

Nyckelord (exposition): folkdance, dance, choreography, folkdans, dans, koreografi, skillnad, difference

Språk: svenska och engelska

Originaltitel: In circles leading on – folkdance, a choreographic intersection

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.