En egen trykkpresse er en praktisk undersøkelse av forholdet mellom kunst og teknikk, hånd og ånd, tanke og trykksverte. Prosjektet sprang ut ifra en interesse for det trykte mediet i en digital tid. Boktrykk har vært den dominerende teknologien for setting og mangfoldiggjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet, fram til langt inn på 1900-tallet. Thon Knutsen bega seg ut på leting etter en faglig posisjon, som lot henne kombinere en kunstnerisk tilnærming til typografi og grafisk form, med sin tekniske innsikt og historisk kunnskap om boktrykk. Hun fant Virginia Woolf. Den kanoniserte modernistiske forfatteren og det feministiske ikonet jobbet parallelt med skrivende kunstnerisk praksis og som setter og trykker i sitt eget trykkeri. Gjennom inngående nærlesning av Woolfs forfatterskap sett gjennom førstehåndserfaringen som setter og trykker, har Thon Knutsen funnet nye måter å lese Woolf på og en retning for sin egne kunstneriske og forskende praksis. Thon Knutsen har gjenskapt novellen Woolf debuterte med å trykke, The Mark on the Wall, i sin helhet, men i ny ham. Dette har hun gjort med en metode Thon Knutsen hevder må ha vært gjeldene hos Woolf, at erfaringen med setting og trykking har påvirket tanken og skriften, som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.

Biografi

Ane Thon Knutsen er en grafisk designer og kunstner som bor og jobber i Oslo. Hun eier et privat boktrykkeri, hvor hun utforsker de fantastiske mulighetene som ligger i eksperimentell trykking med løse skrifttyper. Hun underviser ved Kunsthøgskolen i Oslo, holder frilansforedrag, arrangerer arbeidsverksteder og er kommunikasjonsansvarlig ved Fellesverkstedet. I juni 2019 forsvarte hun sin doktorgrad En egen trykkpresse.

Nyckelord (exposition): Grafisk design, typografi, trykkpresse, skriftsetting, Virginia Woolf, privattrykkbevegelsen, modernisme, feminisme, selvpublisering, litteratur, The Hogarth Press (særnavn på et trykkeri), kunstnerbøker

Språk: norska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.