De största riskerna i livet är de som ligger nära döden. När man tar en risk och riskerar att misslyckas, kan misslyckandet få en dödlig utgång. I de riskfyllda ögonblicken ställs man inför beslut, drömmar, föreställningar som motiverar en att agera. Motivationen är tillräckligt stark för att man ska drivas till den sköra gränsen mellan liv och död. I den här expositionen placerar jag in resonemanget om risk i kolgruvor, och utforskar gruvarbetarnas arbete som ett hantverk genom vilket de utvecklar subversiva arbetssätt. Expositionens berättelse tar sin början för miljoner år sedan och består av en fiktiv skildring av jordens historia, där bildandet av kol spelar en viktig roll i planetens utveckling. Kol blir till en politisk sammanfattning av jorden, där vi via olika riskmoment förs ned i en kolgruva. Genom en vertikal struktur balanserande på gränsen mellan liv och död och genom skrivande och tecknande upplevs risk med begrepp som brist, mörkrets materialitet och skörheten i att arbeta med sådan materialitet.

Biografi

Sepideh Karami, universitetsadjunkt, KTH Arkitekturskolan, Sverige. Karami är arkitekt, författare och forskare och har doktorerat vid KTHS skola för arkitektur, Kritiska studier i arkitektur. Hennes avhandling Interruption: Writing a Dissident Architecture behandlar skrivpraktiker och kritisk fiktion som politiska vägar att ta fram arkitektoniska platser. Karami tog en masterexamen i arkitektur vid Vetenskapliga och tekniska universitetet i Iran 2002 och en masterexamen i "Design for Sustainable Development" vid Chalmers tekniska högskola 2010. Sedan hon avslutade sin grundutbildning i arkitektur har hon ägnat sig åt att undervisa, forska och medverka i olika internationella sammanhang. Hon har presenterat och lagt fram arbeten på internationella konferenser och plattformar och blivit publicerad i referentgranskade tidskrifter.

Nyckelord (exposition): risk, coal-mine, darkness, Earth, imprecision, descending, fictional geology

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.