Kaisu Koski

PÅ VEMS SIDA STÅR DU?

Expositionen ”På vems sida står du? Den konstnärliga forskaren positions i den globala utmaningen för folkhälsan” diskuterar risker som uppkommer ur den konstnärlige forskarens flytande position inom konstnärlig forskning. Projektet inbegriper den konstnärlige forskarens intervjuer med vaccin-kritiska föräldrar och en vaccinforskare om deras motsatta ställningstaganden vad det gäller immunisering och vaccin, med en ambivalent och sympatiserande hållning till båda åsikterna. Med avsikt att frigöra de olika risker som uppstår ur stimulerandet och iscensättandet av motstridiga röster om vaccin använder sig expositionen av begrepp såsom positionalitet, inom-utomstående, och likhet. Dessa risker inkluderar upprörda deltagare på grund av oinfriade förväntningar som delvis uppstått genom den konstnärlige forskarens förstående attityd, samt den dokumentära ”filmröstens” genomslagskraft, som skapats genom den konstnärliga forskarens interaktion med deltagarna.

Biografi

Kaisu Koski, adjungerad professor i konstbaserad forskning, Tammerfors universitet, Finland. Koski är en konstnärlig forskare med bakgrund i mediekonst och performance. Hon fick sin doktorsexamen med avhandlingen "Augmenting Theatre" i interaktiva performance 2007. Koski samarbetar med forskare och kliniker och håller för närvarande i ett akademiskt forskarprojekt där läroplansfilmer utvecklas i Finland, Danmark och USA. Hon har fått flera stipendier från olika skolor inom medicin och publicerat peer-reviewed artiklar inom konstnärlig forskning, medicinsk utbildning och bioetik. Kaisus arbete har representerats på Künstlerhaus Mousonturm, Hasselt Triennial, The Lab i San Francisco och CICA-museet i Korea och mottagit flera officiella priser under filmfestivalen.