Den här expositionen fokuserar på mitt 35-åriga projekt att visualisera varje ord i Concise Oxford English Dictionary i alfabetisk ordning, från A till Z. Projektet påbörjades 2011, och utgångspunkten här är ett särskilt ögonblick i projektets utveckling: när jag nyligen slutförde det sista D-ordet, "dystopia". A till Z bygger på en definierad konceptuell regel: ett ”taktiskt absurt” engagemang för ett livslångt konstnärligt arbete, vars skenbara dårskap ger upphov till en ständigt växande samling verk som verkar godtyckliga, omotiverade och nonsensartade – men som genom sin lekfulla ihärdighet också upprättar nya meningssammanhang.

Biografi

Dave Ball är konstnär och forskare och föreläser vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Han arbetar med en rad olika medier, bland annat teckning, video, fotografi, performance och objektbaserat arbete, och hans konceptuella konstpraktik använder sig av "taktisk absurditet" för att hitta sätt att destabilisera betydelsen. Ball disputerade vid Winchester School of Art 2020 och avlade en doktorsexamen vid Goldsmiths, University of London 2007. Han har ställt ut sina verk på separatutställningar i Aberystwyth Arts Centre i Wales, Gallery Oldham i England och Galerie Art Claims Impulse i Berlin, och på grupputställningar i NGBK i Berlin, Villa Arson i Nice, Laznia Centre for Contemporary Art i Gdansk och Optica i Montreal.

Nyckelord (exposition): absurdity, absurd, conceptual art, rule-based art, edurance art, performance, drawing, photography

Språk: engelska

Originaltitel: A to Z: Visualising Every Word in the Dictionary in Alphabetical Order

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.