I dette prosjektet undersøkes maleriets- og fjellklatringens egenart, instrumentalitet og autonomi. Er de lukket inne i seg selv, sine egne mønstre, sine egne bilder og sin egen psykologi, eller kan de også ha noe til felles? Tekstene og bildene i denne eksposisjonen, fire i alt, handler om klatringen- og maleriets potensial for å kartlegge rom, stillhet, eufori, ferdighet og bevegelse i et utvidet felt.

Biografi

Geir Harald Samuelsen, Førsteamanuensis, KU leder ved Kunstakademiet, institutt for samtidskunst, Universitetet i Bergen. Samuelsen er maler, fotograf og skribent. Han jobber i et abstrakt, haptisk og gesturalt kunstnerisk landskap med naturen, naturkreftene, den kroppslige utstrekning og bevegelse som omdreiningspunkter. I sine tekster, blander han gjerne sjangre og henter inspirasjon fra kilder som litteratur, film kunstteori og sport. I denne eksposisjonen er fjellklatring et viktig referansepunkt.

Nyckelord (exposition): videoart, mapping, skill, deskilling, fall, space, movement, autonomy, instrumentally, abstract painting, mountain climbing

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.