Anne Marthe Dyvi

THIS IS NOT / DETTE ER IKKE

This is not / Dette er ikke av Anne Marthe Dyvi er en presentasjon av flere av hennes videoarbeider og en undersøkelse av det visuelle språket som hun etablerer gjennom bruk av farge, bevegelse, form og tid. I kunstnerisk forskning er det ofte forventninger om eksplisitt refleksjon, og det er en tendens til at "eksplisitt" blir "skriftlig". I denne eksposisjonen rettes fokus mot bildene som er i langsom bevegelse, understøttet av korte, åpne og poetiske tekster. Anne Marthe Dyvi sine arbeider forholder seg til en rik tradisjon av eksperimentell film og video, men referansene kommer til uttrykk i billedmaterialet heller enn som siteringer i teksten. Det har blitt sagt at "hvis du vil si noe om mediet, så si det med mediet". I denne eksposisjonen inviterer Anne Marthe Dyvi oss til å lese kunstnerisk forskning formidlet som bilder og ikke bare som tekst.

Trond Lossius, Redaktionskommittén

Biografi

Anne Marthe Dyvi er en interdisiplinær kunstner utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen samme sted fra 2010.  Arbeidene kan beskrives som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte. Med en spesiell interesse for teknologi og tid, og eksistensen, overlevelsen eller adferden til mennesket og naturen. Hun jobber mye med tidsbaserte medier, men ogsÃ¥ skulptur og 2-dimensjonale arbeider. Hun har bred utstillingserfaring fra inn- og utland.

Sammanfattning av expositionen: Kunstens språk er ofte poetisk og abstrakt. Redusert og lovløst hva gjelder grammatikk. Jeg opplever det poetiske og abstraherte språket som nærmere den erfarte verden enn det mer konkrete og deskriptive språket som er normen i majoriteten av formuleringer i samfunnet. I min kunstneriske praksis for øyeblikket jobber jeg mye med farge, bevegelse og tid. I videomediet. Der er jeg på sporet av en språkkunnskap og stemme jeg kan kalle min egen. Men å si kunsten er et språk er også en påstand, eller en slitt metafor. Vi har ingen nedskrevne språklige regler vi er enige om i kunsten, inget definert alfabet. Og kanskje det er nettopp det som er kunsten? At man gir form mens man utfordrer form. Er en utøver, og i det er en som definerer, i et landskap av konkret og abstrakt, i bestemt og ubestemt og flytende og fast. Å gi form med form er noe annet enn å gi form innenfor form.

Dette bidraget til en digital katalog for kunstnerisk forskning er et utvalg fra arbeidene mine, og et utvalg tanker som er blitt tekster relatert til dem. Noen tekststykker sammen med noen videostykker samt et grafisk trykk fra en video, et såkalt ‘still’. De er valgt ut for å kunne fungere i flere ulike konstellasjoner, og av flere årsaker. En collage som metode og en måte å forholde seg til eget arbeid på, og som i utvalg understreker innholdet i tekstene. Jeg påfører meg mine egne teser fra tekstutvalget til å gjelde bidraget ‘her’(1). Mitt bidrag opptrer i Research Catalogue. Det digitale er representasjon. Det er ikke. Vel så viktig er det for meg at dette bidraget i form anerkjenner at det å lage en tilstedeværelse i en internettbasert database ikke er uten at det er hyperlenket. Det er fordi det andre er.

(1) Hvor er ‘her’, hva er ‘her’?
(Video og video med lyd)

Det visuelle materialet i denne visningen er fra videoene 'La ditt liv vitne'(2017), 'Essay on Colour'(2017) og Perseptuell syklus (2016).