De skulpturala installationerna ”risk” 2011 och ”Celebration” 2015 tog form efter att jag hade brutit flera ben under en tur på terrängcykel och inte hade kunnat arbeta i min ateljé på ett år. När jag började skulptera igen insåg jag att enda sättet för mig att förhålla mig till mina tidigare verk var genom att bryta dem i bitar. Jag undersöker hur och varför mina estetiska preferenser har förändrats efter mina skador, i synnerhet i förhållande till det nya riskmomentet. Jag reflekterar över olika upplevelser av terrängcykling och av att bli skadad, spänningen mellan det stöd och den begränsning det innebär att vara gipsad och mitt främlingskap inför min brutna arm. Därigenom ställer jag frågor kring vad som får människor att utsätta sig för risker, hur vår riskbedömning kan ändras under olika omständigheter, och om skälen till att ta risker skiljer sig mellan män och kvinnor. Jag reflekterar över risken för konstverket och för betraktaren, och över olika typer av risk inom konst. Slutligen berättar jag om hur detta har påverkat skapandet av ”risk” 2011 och ”Celebration” 2015.

My sculptural installations 'risk' 2011 and 'Celebration' 2015 were developed after I broke several bones mountain biking and wasn’t able to work in my studio for a year. When I returned to making sculpture I found I could only relate to previous artwork by breaking it. I explore how and why my aesthetic preferences changed after experiencing injury, in particular the new element of risk. I reflect on contrasting experiences of mountain biking and being injured, the tension between the support and restriction of being in plaster and my alienation to my broken arm. Through this I question what motivates people to take risks, how our judgement of risk can change in different circumstances, and if the motivation for men and women taking risks is different. I reflect on the risk to the artwork and to the viewer and different forms of risk in artwork. Finally I recount how this informs the making of 'risk' 2011 and 'Celebration' 2015.

Publiceras 24 januari

Expositionen The Risk of Breaking publiceras 24 januari.