Sommaren 2019 blev en liten, familjeägd skog ödelagd efter angrepp av granbarkborre. Ovanligt milda vintrar har inneburit en explosiv ökning av mängden barkborrar samtidigt som perioder av extrem torka har försvagat de annars betydligt mer motståndskraftiga träden. Hela vägen från Nordsjöns kust till Baltikum finns nu växande områden av död skog.

Den ödelagda skogen blev The Plot: ett vittnesmål om klimatförändring och en plats för bearbetning av ekologisk sorg. I projektet använder jag min egen eko-ångest som fallstudie. Hur hanterar vi dessa nya typer av förluster? Vad kan vi lära oss av The Plot? Hur kan vi gå vidare utan att förlora hopp?

Expositionen introducerar The Plot som bördig mark för konstnärlig och kollaborativ forskning. Den omfattar ett bidrag av Lisa Jeannin, ett skräddarsytt typsnitt, rörlig bild, och ett ljudverk.

Biografi

Alexandra Crouwers är en bildkonstnär som främst arbetar digitalt. Hon går för närvarande en konstnärlig forskarutbildning i animation vid KU Leuven/LUCA School of Arts. Hon bor och arbetar i Antwerpen, Belgien.

Nyckelord (exposition): ecology, ecological trauma, science-fiction, myth-building, inter-medial practices

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.